sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Sociaal veiligheidsbeleid op school, po/so (S4810)

Het vormgeven van sociaal veiligheidsbeleid op school, inclusief het tegengaan van pesten

Voor wie is de cursus bedoeld?
Interne contactpersonen, vertrouwenspersonen, intern begeleiders, directieleden en functionarissen sociaal veiligheidsbeleid.
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
De in augustus 2015 van kracht geworden nieuwe wet “Veiligheid op School” met betrekking tot een veilig schoolklimaat en sociale veiligheid, introduceert drie concrete verplichtingen:

  • Het voeren van sociaal veiligheidsbeleid.
  • Het leggen bij één persoon van de volgende taken: coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.
  • De monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.

Naast deze wet zijn PO- en VO-raad bezig met de uitwerking van een actieplan rond sociale veiligheid op school. Antipestmaatregelen vormen hier een onderdeel van.

Cursusinhoud
Bijeenkomst 1: Introductie sociaal veiligheidbeleid, hoofdlijnen van de wet”Veiligheid op School”, Actieplan PO-Raad, verplichtingen voor de school.
Bijeenkomst 2: Antipestaanpak, geschikte programma’s en interventies, beleid en protocollen, monitoring sociale veiligheid van leerlingen.
Inschrijfformulier
Data, tijd en plaats schooljaar 2019-2020
Deze cursus wordt dit schooljaar niet aangeboden

Groepsgrootte
Minimaal aantal deelnemers is 9, maximum is 16

Meer informatie
cursusbureau@cedgroep.nl  

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599