sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Antipestcoördinator in het basisonderwijs (S5250)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Antipestcoördinatoren, gedragsspecialisten en intern begeleiders bao
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Scholen hebben een wettelijke zorgplicht voor de veiligheid van hun leerlingen. Pestgedrag tussen leerlingen zorgt voor onveiligheid. De school moet er onder andere voor zorgen dat één persoon het antipestbeleid coördineert en aanspreekpunt is in het kader van pesten. De antipestcoördinator heeft een preventieve en adviserende rol. Als er sprake is van pesten, ontwerpt deze persoon een passende aanpak. De antipestcoördinator communiceert met alle betrokkenen en coördineert alle acties totdat het pesten werkelijk is gestopt.

Cursusinhoud

Dag 1

 • wettelijk kader
 • taken en bevoegdheden van de antipestcoördinator
 • het waarom en hoe van pesten
 • praktijksituatie
 • tips, tools en afhandelingsroutes
 • praktijksituaties

Dag 2

 • cyberpesten
 • praktijksituaties
 • pestprotocol aanscherpen
 • beleid, beleidsontwikkeling en het belang van monitoren
 • preventie: basics voor de collega’s
 • tips en tools
 • presentatie antipestcoördinator

Resultaat

 • U bent bekend met de Wet sociale veiligheid en de taken van de APC.
 • U kunt het pestgedrag bij u op school analyseren op het waarom en hoe met de daarvoor geleverde checklist.
 • U kent de 5-Sporen-aanpak en kan die toepassen.
 • U kunt werken met een Pestprotocol.
 • U bent bekend met herstelrecht, steungroepen, klachtroutes, klachtrecht, strafrecht, civielrecht en weet hoe u daarvan gebruik kunt maken.
 • U weet wat cyberpesten/digitaal pesten/pesten via sociale media inhoud en u weet wat u er aan kan doen om dit te laten stoppen.
 • U kunt werken aan oplossingsgerichte aanpakken.
 • U bent in staat om de ontstane situatie te analyseren en om een brede aanpak te ontwerpen, die is gericht op het stoppen van de pesterijen.
 • U coördineert de acties van de betrokken functionarissen.

Wat u verder nog moet weten…

 • U ontvangt een welgevulde cursusmap vol werkvormen en checklists.
 • Deze cursus wordt verzorgd door Anke Visser van SchoolVeiligheid. 

Reacties eerdere cursisten
‘Voor mij is het nu duidelijk en concreet wat er van een antipestcoördinator wordt verwacht.

Studiebelasting
18 SBU 

Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Woensdag 25 september en 9 oktober 2019

Tijd
09.00-16.00 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 745,- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmap 

Groepsgrootte 
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Meer informatie
cursusbureau@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599