sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Bevlogen aan het werk po (S7127)

Behoud uw bevlogenheid en investeer hierin!

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Van nature is de passie voor leren en ontwikkelen in het onderwijs al groot. Die passie zorgt dat leerkrachten en andere betrokken medewerkers het maximale uit zichzelf en daarmee ook uit hun leerlingen halen. Onderwijs geven is een mooi, uiterst zinvol maar ook intensief vak dat hoge eisen stelt aan de medewerkers. Ze moeten continu scherp zijn en goed in hun vel zitten.
Het is noodzakelijk dat er een goede balans is tussen de uitdagingen en taakeisen enerzijds en het plezier en de energie die het werk oplevert anderzijds. Niet elke medewerker is nog even bevlogen maar iedereen kan dit wel (weer) worden. Het gaat om het vinden en behouden van de balans tussen taakeisen en energiebronnen. Vanuit het wetenschappelijk kader van bevlogenheid maken we samen met u tijdens deze cursus de vertaalslag naar uw dagelijkse praktijk. Bevlogen medewerkers ervaren meer werkplezier, presteren beter en zijn gezonder. Bovendien werkt bevlogenheid aanstekelijk. Prestatievragen verbinden we aan de doelstelling van de school of het team, aan de behoeften en eigenschappen van de deelnemers en aan het gewenste resultaat. 

Inhoud
Tijdens de cursus vertalen we korte theoretische inleidingen naar praktijkgerichte vraagstukken die direct in het werk toepasbaar zijn. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende werkvormen waarbij een actieve deelname van u wordt verwacht

 • wetenschappelijk kader bevlogenheid
 • randvoorwaarden duurzame bevlogenheid
 • uw energiebronnen en werkplezier
 • balans krijgen tussen taakeisen en werkplezier
 • invloed uitoefenen op eigen bevlogenheid
 • invloed uitoefenen op de omgeving
 • praktische oefeningen ter bevordering van de energiebalans
 • persoonlijk actieplan

Resultaat

 • U heeft meer inzicht in uw eigen kracht en talent.
 • U kunt uw beschikbare/te creëren energiebronnen in kaart brengen.
 • U bent in staat om invloed uit te oefenen op uw eigen bevlogenheid en uw omgeving.
 • U kunt in een veranderende omgeving een analyse maken om knelpunten te voorkomen.

Wat u verder nog moet weten…

 • Deze cursusdag wordt verzorgd door sSprong.
 • Voorafgaand aan de cursus ontvangt u een vragenlijst over uw persoonlijke leerdoelen. Op deze manier kunnen wij meer maatwerk leveren.

Aantal cursusbijeenkomsten
Eén dag, bestaande uit twee dagdelen.

Studiebelasting
8 RU
 Inschrijfformulier 
Data schooljaar 2019-2020
Dinsdag 21 januari 2020

Tijd
09.00-17.00 uur

Plaats
NDC Den Hommel, Utrecht

Kosten
€ 545,- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 6, maximum is 15.

Inhoudelijke informatie
cursusbureau@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599