sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

De kracht van uw ervaringen po (S7138)

In deze cursus krijgt u een helder en reëel beeld van uw kwaliteiten, wensen en mogelijkheden.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten bao
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
De toenemende vergrijzing en het stijgende lerarentekort zijn actuele thema’s, die maar weer eens duidelijk maken dat we zorgvuldig moeten omgaan met oudere en meer ervaren leerkrachten. Zij zijn een kostbare bron van kennis en ervaring, die niet altijd op waarde wordt geschat. In de praktijk zien we dat oudere leerkrachten het tempo van vernieuwingen niet altijd kunnen bijhouden. Het is goed als zowel school(bestuur) als oudere leerkrachten van tijd tot tijd stilstaan bij de vraag hoe de pensioengerechtigde leeftijd met plezier en voldoende energie kan worden gehaald.
Deze cursus is ontwikkeld voor oudere leerkrachten, die als ervaren professional een bijzonder waardevolle rol kunnen spelen. In deze cursus krijgt u een helder en reëel beeld van uw kwaliteiten, wensen en mogelijkheden. U zal ontdekken: dat beeld helpt om doelgericht plezier en energie uit uw werk te blijven halen!

Inhoud
Tijdens de cursus worden korte theoretische inleidingen vertaald naar praktijkgerichte vraagstukken die direct in het werk toepasbaar zijn. Aan de hand van oefeningen komen we samen tot een concreet en persoonlijk plan van aanpak. Deze aanpak, concrete oefeningen en persoonlijke feedback staan borg voor het opdoen van nieuwe inspiratie en het direct toepassen van het geleerde.
Onderwerpen die aan bod komen:

 • de kracht van uw ervaring: nut en noodzaak
 • lessen uit het verleden
 • heden: essentiële waarden in uw werk
 • ideeën en adviezen voor uw toekomst
 • omgaan met veranderingen
 • effectief omgaan met werkdruk en stress
 • communicatieve vaardigheden: effectief uw eigen invloed op uw loopbaan vergroten

Resultaat

 • U heeft meer inzicht in uw persoonlijke kwaliteiten.
 • U bent in staat stapsgewijs concrete plannen voor uw toekomstige loopbaan te formuleren en uit te voeren.
 • U kunt effectief communiceren over uw loopbaanwensen.
 • U kunt constructief omgaan met veranderingen.
 • U kunt effectiever omgaan met werkdruk en stress.

Wat u verder nog moet weten…
Deze cursusdag wordt verzorgd door sSprong.

Aantal cursusbijeenkomsten
Eén bijeenkomst van acht uur.

Studiebelasting
8 SBU
Inschrijfformulier
Datum  schooljaar 2019-2020
Donderdag 12 december 2019

Tijd
09.00-17.00 uur

Plaats
Utrecht

Kosten
€ 545,- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 6, maximum is 15.

Inhoudelijke informatie
cursusbureau@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599