sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Job crafting in de praktijk po (S7143)

Leer zelf invloed uitoefenen op de ervaren werkdruk!

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten bao
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
De ervaren werkdruk in het onderwijs is hoog. Voor een belangrijk deel komt dat omdat onderwijsprofessionals het gevoel hebben dat ze zelf onvoldoende invloed kunnen hebben op het plannen en vormgeven van hun werkzaamheden. In deze cursus Job crafting leert u hoe u wél invloed heeft op werkdruk. We starten vanuit een wetenschappelijk kader en maken van daaruit samen met u de vertaalslag naar uw praktijk. Onder begeleiding van de trainer gaat u aan de slag met het beter passend maken van uw eigen werk. U wordt gestimuleerd om aanpassingen in uw werk te initiëren, waardoor uw baan beter aansluit op uw eigen sterktes, voorkeuren, drijfveren en passies. 

Inhoud

Bijeenkomst 1:

 • wetenschappelijk kader Job crafting en bevlogenheid
 • randvoorwaarden duurzame bevlogenheid en toename vitaliteit
 • baananalyse: takenpakket en tijdsbesteding per taak
 • persoonsanalyse: persoonlijke sterktes, drijfveren en belemmeringen in het werk
 • fitanalyse: ‘koppelen’ van eigen sterktes, drijfveren en belemmeringen aan de taken
 • formuleren persoonlijk actieplan: doel en Job crafting acties 

Praktijktoepassing:  toepassing actieplan in de praktijk gedurende vier tot zes weken

Bijeenkomst 2:

 • terugkoppeling toepassing in de praktijk
 • succesbeoordeling
 • verloop Job crafting actie(s)
 • borging
 • evaluatie

Resultaat

 • U heeft inzicht in uw werkdrukoorzaken en u bent in staat om oplossingen te benoemen.
 • U bent in staat om zelf invloed uit te oefenen op uw werk(druk) door zelfgeïnitieerde aanpassingen in uw werk aan te brengen.
 • U bent in staat om uw baan beter te laten aansluiten op uw eigen sterktes, voorkeuren, drijfveren en passies.

Het groepsgewijs vormgeven en vastleggen van persoonlijke Job crafting acties biedt u de mogelijkheid om collega’s of leidinggevenden te betrekken bij eigen aanpassingen in het werk.

Wat u verder nog moet weten…
Deze cursus wordt verzorgd door sSprong.

Aantal cursusbijeenkomsten
Eén bijeenkomst van 8 uur en één bijeenkomst van 3 uur.

Studiebelasting
14 SBU
Inschrijfformulier

Data schooljaar 2019-2020
Donderdag 26 september en *7 november 2019

Tijd
9.00-17.00 uur en *9.30-12.30 uur

Plaats
Utrecht

Kosten
€ 875,- per deelnemer inclusief lunch op de eerste cursusdag en cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 6, maximum is 15.

Inhoudelijke informatie
cursusbureau@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599