sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Denkgesprekken met jonge kinderen kov (S1304)

De taaldenkontwikkeling stimuleren met uitdagende interactie

Voor wie is de training bedoeld?
Pedagogisch medewerkers kov
Direct inschrijven
Waar gaat de training over?
Goede interactie stimuleert de taalontwikkeling en zet kinderen aan tot denken. Hoe kunt u kinderen uitdagen tot gesprekken? Hoe kunt u kinderen stimuleren tot nadenken? Dat doet u door met hen uitdagende denkgesprekken te voeren. Hiermee geeft u ze een krachtige start zich te ontwikkelen tot creatieve en kritische denkers.

Inhoud

 • relatie Denkkracht, taaldenkgesprekken en Denktimulerende gespreksmethodiek
 • vragen stellen volgens de uitgangspunten van de Denkstimulerende gespreksmethodiek: welke vragen stel ik aan welke kinderen?
 • basisprincipes om kinderen uit te dagen tot een gesprek
 • effectief reageren op de antwoorden van kinderen
 • verschillende taaldenkvaardigheden, afgestemd op het taal-denkontwikkelingsniveau van kinderen: oorzaak-gevolg redeneren, ontdekken van overeenkomsten en verschillen en het bedenken van oplossingen
 • uw eigen interactievaardigheden
 • denkroutines
 • praktische oefensituaties

Resultaat

 • U bent op de hoogte van de relatie tussen Denkkracht, de 21e eeuwse vaardigheden en taaldenkgesprekken.
 • U heeft uw kennis over het kwalitatief goede interactie opgehaald en uitgebreid.
 • U heeft uw kennis en vaardigheden met betrekking tot vragen die kinderen aan het denken zetten, uitgebreid.
 • U kunt deze kennis en vaardigheden adequaat inzetten ten behoeve van de taal- en denkontwikkeling.
 • U kunt leerlingen begeleiden tot kritisch en creatief denken.
 • U heeft een plan van aanpak hoe het geleerde in de praktijk kunt inzetten.
 • U maakt kennis met enkele denkroutines.
 • U bent zich bewuster geworden van de manier waarop u communiceert.
Wat u verder nog moet weten…
 • Deze training is gebaseerd op de principes van de Denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM) van Marion Blank en sluit aan bij de 21e eeuwse vaardigheden.
 • Werkt u met kleuters en niet met peuters? Kies dan voor decursus voor leerkrachten.
 • Tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt u het boekje Even denken … Denkgesprekken met kinderen.

Reacties eerdere cursisten
‘Ik heb meer inzicht gekregen in taal-denkgesprekken en de toepassing in de praktijk.’
 ‘Het analyseren van eigen denkgesprekken was zeer interessant.’
‘De verhouding tussen theorie en praktijk is erg goed!’

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
20 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Woensdag 8 april, 13 mei en 3 juni 2020

Tijd
09.30-12.30 uur

Plaats
Rotterdam 

Kosten
€ 525,- per deelnemer, inclusief het boek Even denken... Denkgesprekken met kinderen en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie
Gusta Schreiner
g.schreiner@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599