sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Doelgericht werken aan begrijpend luisteren voor 3-7 jarigen, bao (S1540)

Een goede voorbereiding op begrijpend lezen

Voor wie is de cursus bedoeld?
Voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, intern begeleiders en taalcoördinatoren, die werken met kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar in het basisonderwijs.
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Deze cursus gaat over het doelgericht stimuleren van begrijpend luisteren bij kinderen van 3-7 jaar. Op deze leeftijd is interactief voorlezen een krachtig middel voor taalstimulering en woordenschatuitbreiding. In deze praktische cursus leert u hoe u tijdens het interactief voorlezen doelgericht het begrijpend luisteren stimuleert. Zo zijn de kinderen goed voorbereid op het begrijpend lezen in groep 4.

Inhoud

 • modelen (hardop denkend voordoen)
 • stellen van de juiste vragen 
 • structuur bieden
 • doorgaande lijn van peuters tot groep 4
 • strategieën zoals voorspellen en samenvatten

Resultaat

 • U kent de laatste ontwikkelingen op het gebied van interactief voorlezen en woordenschatonderwijs (toegespitst op woorden leren bij boeken/begrijpend luisteren).
 • U kunt de doorgaande lijn begrijpend luisteren en begrijpend lezen toepassen.
 • U kent de strategieën die van belang zijn bij begrijpend luisteren.
 • U kunt werken met verschillende strategieën om woorden uit te leggen.
 • U kunt een keuze maken uit onbekende woorden en deze uitleggen.
 • U kunt relevante strategieën inzetten, zoals voorspellen en samenvatten.
 • U kunt modelen.

Wat u verder nog moet weten…

 • Ervaring met en kennis over interactief voorlezen is een voorwaarde om deze cursus te volgen.
 • Tussen de twee bijeenkomsten voert u in uw eigen werksetting een huiswerkopdracht uit; het is dus belangrijk dat u die heeft.
 • Er is ook een cursus begrijpend luisteren voor leerkrachten die werkzaam zijn in het s(b)o.
 • U kunt uw onderwijs nog verder verbeteren door begeleiding/coaching op de werkvloer. In overleg met de cursusleider kan hiervoor een aparte offerte worden aangevraagd.

Reacties eerdere cursisten
‘Leuke voorbeelden om diversiteit te brengen in de lessen!’
‘Veel handvatten om gelijk praktisch aan de slag te gaan.’
‘Zinvol, praktisch en goede voorloper op begrijpend lezen.’


Aantal cursusbijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
10 SBU 

Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Woensdag 13 mei en 10 juni 2020

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 325,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Ingrid Groenewegen
i.groenewegen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599