sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Het kinderbrein motoriek en leren 0-4 jaar, kov (S3102)

Een cursus met vele eyeopeners over de motorische ontwikkeling van het jonge kind

Voor wie is de cursus bedoeld?
Pedagogisch medewerkers kinderopvang
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?

In de eerste levensjaren ontwikkelen kinderen zich in een razend tempo. In die ontwikkeling is uw rol cruciaal. Het baby-, peuter- en kleuterbrein geeft ons een schat aan informatie over de ontwikkeling van het jonge kind. Weten waarom en hoe u invloed kunt hebben op het kinderbrein maakt u alert en vooral: professioneel. In deze cursus krijgt u op een compacte manier de belangrijkste kennis aangereikt over de motorische ontwikkeling (kleine en grote motoriek) van jonge kinderen en over de relatie met andere ontwikkelingsgebieden.

Inhoud

 • ontwikkeling van het kinderbrein 0-4 jaar
 • sensomotorische integratie en het effect op leerprocessen in latere fasen
 • de zintuigen
 • de kleine motoriek 0-4 jaar
 • kindertekeningen
 • de relatie met taal: fonologisch aspect van de taalverwerving
 • dansen en muziek
 • leren ontspannen
 • veel suggesties voor de praktijk

Resultaat

 • U heeft inzicht in de opeenvolgende ontwikkelingsfases van 0-4 jaar (mijlpalen en onderlinge samenhang).
 • Door oefening en breinproefjes heeft u zelf ervaren hoe breinontwikkeling samenhangt met lichamelijke activiteit en leren.
 • U kunt verschillende aspecten in de ontwikkeling van individuele kinderen waarnemen (ook vanuit het perspectief van de verschillende ontwikkelingsfases).
 • U kunt de fundamentele bewegingsthema’s gebruiken in uw aanbod grote motoriek.
 • U kent voorbeelden die duiden op een achterstand of een voorsprong in ontwikkeling.
 • U kent exemplarische voorbeelden van taalverwerving in relatie tot bewegend leren.

Reacties eerdere cursisten
‘Interessante cursusmap met tips en tricks voor de praktijk.’
‘Afwisselende werkvormen, die je gelijk in de praktijk kan toepassen’


Aantal cursusbijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
8 SBU
Inschrijfformulier

Data schooljaar 2019-2020
Dinsdag 14 januari en 11 februari 2020

Tijd
09.30-12.30 uur uur

Plaats
Utrecht

Kosten
€ 330,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 10, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Thea Brejaart
t.brejaart@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

Thea Brejaart

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599