sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Spelen in hoeken voor de kinderopvang - taal (S3200)

Voor wie is de workshop bedoeld?
Pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen
Direct inschrijven 
Waar gaan de workshop over?
We weten allemaal hoe belangrijk het is om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. In deze praktische workshop leert u hoe u de hoeken in het lokaal uitdagender kunt maken, zodat u het spel en het taalgebruik van de kinderen nog beter activeert. U krijgt tips over de inrichting van uitdagende hoeken waar u ook samen met de kinderen kunt spelen. Hoeken op het gebied van rollen- en constructiespel staan centraal.

 
Inhoud
 • werken met hoeken 
 • doelen verbinden aan hoeken 
 • inrichten van hoeken 
 • stimuleren van taalontwikkeling in het spel
 • zinvol meespelen
 • werken met spelscripts

Resultaat

 • U bent zich bewust van het belang van spel in de hoeken.
 • U weet welke hoeken aanwezig kunnen zijn in een groep.
 • U kent de kenmerken van een goede hoek die taalrijk spel uitlokt.
 • U kunt doelen formuleren op basis van observaties.
 • U kunt tijdens het spel in de hoeken aan de vooraf gestelde doelen werken.
 • U kunt spelscripts gebruiken ten behoeve van kwalitatief goed spel.
Wat u verder nog moet weten...
 • Deze workshop kan ook bij u op locatie verzorgd worden. Tevens is het mogelijk om er een hele trainingsdag van te maken als u met het team dieper in wilt gaan op het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen.
 • Werkt u met kleuters in plaats van peuters, kies dan deze cursus voor leerkrachten.

Reacties eerdere cursisten
‘Goede ideeën opgedaan voor spel en taal in de hoeken.’
‘Fijne tips en praktische voorbeelden.'


Aantal cursusbijeenkomsten
Eén bijeenkomst van drie uur

Studiebelastingsuren
3 SBU 

 Inschrijfformulier
Data en plaatsen schooljaar 2018-2019
S3200A  Utrecht: 9 oktober 2019
S3200B  Ede: 22 mei 2019

Tijd
9.30-12.30 uur

Kosten
€ 195,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Mehrnaz Tajik
M.Tajik@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599