sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Opbrengstgericht spelen in de onderbouw (S3215)

Durven we nog te spelen?

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten onderbouw bao
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over? 
Ervaart u een spanningsveld tussen opbrengstgericht werken en spelend leren? Deze cursus is met name voor leerkrachten van groep 1 en 2 die kleuters recht willen doen door hen meer te laten spelen. Hoe kunnen we opbrengstgericht onderwijs en spelend leren koppelen?
We bespreken het genoemde spanningsveld en nemen het aspect van de regeldruk rond het registreren en doelgericht plannen onder de loep. U verdiept uw kennis en vaardigheden rondom spel en spelend leren. In groep 1 en 2 verschilt de didactiek met het schoolse leren. Doelen worden bij voorkeur flexibel gepland, omdat de ontwikkeling van kleuters niet precies voorspelbaar is. Leerlijnen en SLO-doelen geven houvast, maar kunnen niet op vaste volgorde doorgewerkt worden. Aan het einde van de cursus kunt u een rijke speel-/leeromgeving scheppen, spelsituaties mogelijk maken en nieuwe inhouden aanreiken. U sluit af met een presentatie over spelsituaties in uw eigen groep en uw plannen.

Inhoud

Bijeenkomst 1

 • inleiding op spel en leren
 • de regeldrukagenda in de praktijk
 • spelend leren met oog voor opbrengsten
 • vaardigheden: inrichten speelleeromgeving, zelf durven spelen
Bijeenkomst 2 
 • spelontwikkeling, kenmerken spel, soorten spel
 • inzet van vrij spelen
 • opbrengstgericht werken in 4D en de relatie met spelend leren
 • vaardigheden: observeren, meespelen, spelen met jongens

Bijeenkomst 3

 • observeren van verschillen in spelontwikkeling
 • opbrengstgericht werken: efficiënt inrichten cyclisch model 4D uit Kleutersprongen, handzame themaplanningen en doelenoverzichten
 • presentaties van deelnemers over spelsituaties in hun groep en plannen voor de eigen praktijk

Resultaat

 • U erkent de noodzaak van spelen, u weet hoe en waar u meer spel in de klas kunt realiseren.
 • U beschikt over recente (wetenschappelijke) inzichten over spel.
 • U kent de 4D-cyclus.
 • U kent de noodzaak van het meespelen met kinderen en kan een overwogen keuze maken in het begeleiden van spelsituaties.
 • U weet hoe u begeleidende interventies inzet.
 • U heeft kennis over de inrichting van het lokaal en de verschillende soorten spel.
 • U kent de mogelijkheden van rollenspelen.
 • U bent zich bewust van de verschillen tussen jongens- en meisjesgedrag.

Wat u verder nog moet weten…

 • Online-leeromgeving: naast de cursusbijeenkomsten gaat u ook werken in de online-leeromgeving van de CED-Groep. Deze leeromgeving geeft toegang tot cursusinhoud en toepassingsopdrachten. In de leeromgeving is ook laagdrempelige uitwisseling van de cursisten mogelijk.   
 • Als u deze cursus op maat voor uw bestuur of school inkoopt, kunnen we ook klassenbezoeken opnemen. De feedback op vaardigheden versterkt de leeropbrengst voor deelnemers.

Reacties eerdere cursisten
‘Een cursus met veel variatie en praktijkideeën!’

Aantal cursusbijeenkomsten

Drie bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
20 SBU
Inschrijfformulier
Data, plaats en tijd  schooljaar 2019-2020
Utrecht: donderdag 7 november, 12 december 2019 en 23 januari 2020 Tijd: 13.30-16.30 uur

Kosten
€ 685,- per deelnemer, inclusief cursusmap en online leeromgeving

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Suze van de Pol-Lengton
s.vandepol@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599