sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Creatieve denkers en doeners bao (S3701)

Voor wie is de training bedoeld?
Leerkrachten onderbouw po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Voor kleuters is ontdekken en spelen een belangrijke manier om zich te ontwikkelen. In deze cursus leert u hoe u jonge kinderen spelend kunt laten werken aan de SLO-doelen voor taal- en rekenontwikkeling, oriëntatie op zichzelf en de wereld, en kunstzinnige oriëntatie. Daarbij sluit u aan bij hun natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit. Het is daarbij de uitdaging om kinderen te stimuleren en voldoende ruimte te geven om te experimenteren en te onderzoeken. Een rijke speelleeromgeving en denkstimulerende vragen spelen daarbij een belangrijke rol. Dit daagt kinderen uit om te onderzoeken, uit te proberen, te voorspellen, oplossingen te bedenken en te redeneren. 
In deze cursus leert u hoe u ruimte geeft voor ontdekkend leren en hoe u het organiseert. We maken gebruik van de nieuwe inhoudskaarten en kernvaardigheden van de SLO. 

Inhoud

 • belang van ontdekkend leren en creativiteit
 • hoe leren kinderen 
 • 21st century skills 
 • prikkelen van creativiteit en nieuwsgierigheid
 • wetenschap en techniek, welke onderwerpen
 • inrichten van een rijke speelleeromgeving: bewust gebruik van open materiaal in hoeken
 • spelbegeleiding: verkennen, verbinden en verdiepen van spel
 • spelbegeleiding: volgen en uitdagen
 • stellen van denkstimulerende vragen 
 • doelen koppelen aan spel

Resultaat

 • U heeft inzicht in de ontwikkeling van de hersenen.
 • U heeft inzicht in de wijze waarop ontdekkend leren denkprocessen op gang brengt. 
 • U weet waarom creativiteit van belang is voor leer- en denkprocessen.
 • U weet waarom nieuwsgierigheid een voorwaarde is voor ontdekkend leren.
 • U weet hoe de 21ste eeuwse vaardigheden en ontdekkend leren zich verhouden tot de SLO-doelen. 
 • U kunt spelenderwijs werken aan de taal- en rekenontwikkeling, oriëntatie op zichzelf en de wereld, en kunstzinnige oriëntatie.
 • U heeft geleerd om met kosteloos materiaal ideeën voor spel te genereren.
 • U kunt rijke speelleeromgevingen inrichten.

Wat u verder nog moet weten…
Tussen de bijeenkomsten maakt u foto’s en een video-opname van activiteiten. Het is van belang dat u hierbij gebruikmaakt van toestemmingsverklaringen van ouders.

Aantal bijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
21 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Woensdag 5 februari, 4 maart en 25 maart 2020

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
NDC Den Hommel, Utrecht

Kosten
€ 575,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
cursusbureau@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599