sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Mentortraining kov (S5086)

Je bent mentor en nu?

Voor wie is de cursus bedoeld?
Pedagogisch medewerkers kov
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Sinds 2018 hebben alle kinderen in de kinderopvang een eigen mentor. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Innovatie en Kwaliteit (IKK). Iedere pedagogisch medewerker is een mentor van een aantal kinderen en volgt de ontwikkeling van deze kinderen structureel. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders en andere zorgprofessionals rondom het kind, als het gaat om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind. Lang niet alle pedagogisch medewerkers hebben de gelegenheid gehad zich goed te kunnen scholen in de vereiste mentorvaardigheden. Daarom is er nu deze cursus voor pedagogisch medewerkers die verder willen groeien als mentor.

Inhoud 

 • introductie
 • vier basisdoelen van de opvoeding (M. Riksen – Walraven)
 • in beeld brengen van de ontwikkeling van jonge kinderen
 • observeren, registreren en het vertalen van observaties in heldere rapportages
 • heldere communiceren in het algemeen
 • mentorgesprekken en overdrachtsgesprekken
 • zorgstructuur in beeld en de eisen van het Toezichtskader
 • beter plannen (timemanagement, werken met arrangementen, borgen, gebruik overheadtijd)
 • oefenen met casussen
 • koppeling met de praktijk

Resultaat

 • U bent in staat de ontwikkeling van kinderen te observeren, te registreren en er over te rapporteren.
 • U weet hoe u moet werken met groepsplannen (opstellen, uitvoeren, evalueren).
 • U heeft uw vaardigheden in helder communiceren geoefend en verbeterd, zowel mondeling als schriftelijk
 • U bent in staat op professionele wijze mentorgesprekken te voeren
 • U bent goed bekend met de zorgstructuur waarmee u moet werken en de eisen die vanuit het toezichtkader op dit gebied gesteld worden.
 • U heeft gereflecteerd over hoe u beter kunt plannen (timemanagement, werken met arrangementen, borgen, gebruik overheadtijd) en heeft dit toegepast in de praktijk.

Aantal cursusbijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
27 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Dinsdag 24 september, 5 november, 26 november 2019 en 14 januari 2020

Tijd 
14.00-17.00 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 985,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 10, maximum is 18.

Cursusleiding en inhoudelijke informatie
Antonie Slijderink
a.slijderink@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599