sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Intern begeleider kinderopvang (S5105)

Voor wie is de training bedoeld?
Leidinggevenden en pedagogisch (beleids)medewerkers in de kinderopvang
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Heeft u (ruime) praktijkervaring als leidinggevende of pedagogisch medewerker in de kinderopvang en wilt u zich professionaliseren op het gebied van interne begeleiding? Dan is deze cursus op hbo-niveau iets voor u. U leert hoe u uw collega’s ondersteunt bij het bieden van een passend aanbod aan alle kinderen en hoe u opvallende kinderen goed begeleidt.
Gedurende de cursus initieert u acties en ontplooit u initiatieven om het zorgbeleid samen met uw collega’s vorm te geven. Wat u tijdens de bijeenkomsten leert, past u meteen toe in de praktijk.

 
Inhoud 
 • structuur van de interne begeleiding
 • observeren
 • communicatie en gespreksvoering
 • coaching en structuur bij kind- en groepsbesprekingen
 • planmatig werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • planmatig werken aan de spraaktaal- en motorische ontwikkeling
 • coaching collega’s
 • externe contacten en zorgstructuren, ontwikkelplannen

Wat u verder nog moet weten… 
De cursus is op hbo-niveau. Er wordt minimaal een mbo+-niveau verwacht van deelnemers.

Reacties eerdere cursisten
‘De cursus geeft je kennis en vaardigheden die de basis vormen voor de functie ib'er.'
‘Alles is aan bod gekomen en ik heb veel geleerd!'


Aantal bijeenkomsten
Acht bijeenkomsten van zeven uur

Studiebelasting
90 SBU

Inschrijfformulier 
Data schooljaar 2019-2020
S5105 Rotterdam: vrijdag 29 november 2019, 10 januari, 31 januari, 6 maart, 27 maart, 17 april, 29 mei, 19 juni 2020

Tijd
09.30-16.30 uur

Plaats 
Rotterdam

Kosten
€ 2.499,- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Karin van der Meulen
k.vandermeulen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599