sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

De overgang van groep 1 naar 2 naar 3 (S5310)

De overgang van groep 1 naar 2 naar 3 en de dilemma’s bij najaarskinderen.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten van groep 1 en 2, ib’ers en leerkrachten groep 3 zijn ook welkom
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
De tijd dat kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen kan sterk verschillen. Kleuters die in mei jarig zijn, zitten doorgaans twee jaar in groep 1/2. Kinderen die in het najaar jarig zijn (najaarskinderen) kunnen ofwel bijna drie jaar ofwel slechts anderhalf jaar in de kleutergroep zitten. Een immens verschil met gevolgen voor de verdere schoolloopbaan. De Inspectie geeft aan dat kinderen het primair onderwijs in beginsel in acht jaar doorlopen. In deze periode mag het ontwikkelingsproces en het welbevinden van kinderen niet verstoord worden. Verlenging van de kleuterbouw mag dus geen zittenblijven inhouden, maar moet een voortgang zijn van wat een kind al kan. De keuze voor verkorting of verlenging heeft vooral te maken met het wel of niet bevorderen van de doorgaande ontwikkeling van kinderen. De voortgang in ontwikkeling is bepalend, niet de kalenderleeftijd. Het kind moet de kans krijgen om te starten met het leerproces.

Inhoud

 • het belang van preventief handelen, vroegtijdige signalering en interventies op leerbehoeftes van jonge kinderen
 • praktijkvoorbeelden van protocollen (raamwerk)
 • de invloed van de overgang van groep 1 naar 2 op de latere overgang van 2 naar 3
 • criteria voor de afweging verlengen of verkorten van de kleuterperiode
 • verlenging van de kleuterbouw mag geen zittenblijven inhouden, maar een voortgang van wat een kind al kan: inzetten van de voorschotbenadering en overig passend aanbod
 • risicosignalen rekenen en lezen, sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding
 • signaleringstoetsen zoals de toets risicokleuters uit het nieuwe (landelijke) protocol dyslexie
 • overleg met ouders en verantwoordelijkheden op schoolniveau
 • aanbod voor najaarskleuters bij verlenging en verkorting van de kleuterperiode
 • consequenties van differentiatie in groep 3: de doorgaande lijn met de voorschotbenadering in groep 3

Resultaat

 • U kunt, samen met uw collega’s, een doordacht protocol opstellen voor de overgang 1, 2 en 3 (inclusief handelwijze bij najaarskinderen).
 • U heeft zicht op de preventiemaatregelen om kinderen een doorgaande lijn aan te bieden.

Wat u verder nog moet weten...
Deze cursus staat geregistreerd in het Lerarenregister. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio in het Lerarenregister. 

Reacties eerdere cursisten
‘Ik heb inzicht gekregen in het belang van een goed protocol.’
‘Tijdens de cursus heb ik veel bruikbare informatie ontvangen. Heel interessant!’


Aantal cursusbijeenkomsten
Twee bijeenkomsten, eerste bijeenkomst duurt zes uur, tweede bijeenkomst tweeënhalf uur

Studiebelasting
20 SBU

Inschrijfformulier 
Data en plaatsen cursusjaar 2018-2019
S5310A  Amersfoort-Nijkerk: 1 november, *29 november 2018
S5310B  Rotterdam: 5 februari, *12 maart 2019
S5310C  Utrecht: 21 maart, *18 april 2019

Tijd
09.30-15.30, *09.30-12.00 uur

Kosten
€ 475,- per deelnemer, inclusief lunch op dag één en cursusmap

Groepsgrootte

Minimaal aantal deelnemers is 8, maximaal 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Tanja Gerritsen
t.gerritsen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599