sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (S5502)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten onderbouw po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
We hebben allemaal minstens één of twee kleuters in de groep van wie je denkt: wat een slimme opmerkingen of wat een rijk spel! Of: dit kind is zo snel uitgespeeld, heb ik nog voldoende uitdaging? Of: dit kind kan niet overweg met leeftijdgenoten, maar zoekt contact met oudere kleuters of volwassenen…
Deze kinderen zijn niet per se hoogbegaafd, maar hebben duidelijk een voorsprong op één of meer ontwikkelingsgebieden. We noemen ze pienter, slim of meerbegaafd. Het lijkt erop dat we steeds meer van deze kinderen in de groepen krijgen. Ook in groepen met veel 'achterstand' komt een ontwikkelingsvoorsprong verrassend vaak voor. Hoog tijd voor een goede oriëntatie op dit onderwerp en de consequenties voor latere levensfasen.

Inhoud

 • verschil hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong
 • vermommingen van hoogbegaafdheid
 • aspecten van de ontwikkelingsvoorsprong
 • samenhang intelligentie en begaafdheid
 • breinontwikkeling
 • cognitieve vaardigheden
 • creativiteit als basis voor zelfsturing
 • rol van de omgeving
 • signalering
 • praktische ideeën voor aanpak: een onderzoek naar mogelijkheden buiten de lijntjes
 • leuke opdrachten om zelf uit te proberen
 • leren: een grote klus voor meerbegaafde kinderen
 • perspectieven voor later: effecten op latere ontwikkelingsfasen
 • praktische aanpak: verbreden, verdiepen, versnellen
 • plaats in het groepsplan
 • consequenties van onvoldoende ontwikkelingsvoeding
 • achterstand en ontwikkelingsvoorsprong: een contradictie of niet?

Resultaat

 • U kunt kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong herkennen.
 • U kunt uw onderwijsaanbod aanpassen aan de onderwijsbehoefte van een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong

Wat u verder nog moet weten…

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur

Inschrijfformulier
Data en plaats schooljaar 2019-2020
S5502A Rotterdam: woensdag 2 oktober, 13 november 2019 en 8 januari 2020 
S5502B Utrecht: woensdag 1 april, 20 mei en 17 juni 2020

Tijd
14.00-17.00 uur

Kosten
€ 475,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Thea Brejaart
t.brejaart@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599