sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Gegevensbescherming in de kinderopvang (S7014)

Hoever bent u met de AVG?

Voor wie is de cursus bedoeld?
pedagogisch medewerkers, managers en bestuurders kov
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Op dit moment geldt voor alle instellingen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van privacygevoelige en vertrouwelijke informatie . Alle reden om goed op de hoogte te zijn van de consequenties van de verordening voor uw kinderdagverblijf of peuterspeelzaal! Tijdens de workshop maakt u kennis met wat gewenst, veilig gedrag precies inhoudt en wat de gevaren zijn als er niet zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Inhoud:

 • Wat zijn precies persoonsgegevens? U gebruikt ze meer dan u denkt!
 • Welke gegevens heeft u op school?
 • Wat mag u nu wel en niet delen?
 • Veilig mailen
 • Foto’s hoe zit dat nu?
 • Welke rechten hebben ouders en de teamleden?l
 • Uw eigen persoonsgegevens
 • Mogelijkheid tot vragen stellen

Resultaat

 • U wordt zich ervan bewust hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van uzelf, leerlingen, ouders en collega’s.
 • U weet wat u moet doen om te voldoen aan de eisen die de AVG stelt.
 • U weet wat de gevaren zijn als er niet zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Wat u verder nog moet weten…

 • Er is geen speciale voorbereiding noodzakelijk. We vragen u wel om uw mobiele telefoon mee te nemen.
 • Als vervolg op deze workshop is de e-learningmodule Bewustwording AVG (S7016) te volgen. Deze is geschikt voor alle medewerkers.
 • Wilt u dat alle scholen die onder uw bestuur vallen, AVG-proof worden? Wij kunnen hier op offertebasis maatwerk voor leveren.
 • U kunt bij de CED-Groep een externe functionaris voor gegevensbescherming inhuren.

Aantal cursusbijeenkomsten
Eén bijeenkomst van twee en een half uur

Studiebelasting
2,5 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Woensdag 29 januari 2020

Tijd
14.30-17.00 uur

Plaats
Utrecht

Kosten
€ 215,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimaal aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Marion van der Horst
m.vanderhorst@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599