sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Opbrengstgericht werken met kleuters (S7090)

Werken met kleutersprongen

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten, intern begeleiders en coördinatoren onderbouw po

Waar gaat de cursus over? 
Opbrengstgericht werken betekent doelgericht aan de slag gaan met de verbetering van uw onderwijs. Samen beslissen waaraan gewerkt gaat worden, op basis van gegevens. 
De cursus bestaat uit de 4D’s van opbrengstgericht werken: data, duiden, doelen en doen. Maar we beginnen met het ‘waarom’ van opbrengstgericht werken. Wat wordt daar eigenlijk onder verstaan? En mogen kleuters nog kleuteren en spelen? 
Daarna gaan we in op de 4D’s: 

 • data: verzamelen van data over de opbrengsten van de leerlingen
 • duiden: analyseren van deze gegevens
 • doelen: beschrijven welk onderwijs in welke arrangementen met welke ambities gegeven gaat worden
 • doen: uitvoeren, evalueren en borgen van de aanpak in de eigen school

Dit doen we aan de hand van (eigen) praktijkvoorbeelden en –ervaringen die we met elkaar uitwisselen en ook door gebruik te maken van recente informatie, die wordt ondersteund met videobeelden en handreikingen. Het boekje Kleutersprongen van de CED-Groep wordt als naslagwerk gebruikt. U ontvangt dat op de eerste cursusdag. 

Inhoud
Aan de orde komen: 

 • de verschillende onderdelen van het onderwijsleerproces die een rol kunnen spelen bij het duiden van de data: leerstofaanbod en routines, leertijd, klassenmanagement, didactisch handelen, pedagogisch handelen en schoolklimaat
 • het maken van groepsoverzichten
 • tools voor het maken van groepsplannen
 • voorbeelden van een beredeneerd aanbod
 • het directe instructiemodel met een kleutersausje
 • doelen en activiteiten in het groepsplan koppelen aan spelend leren (mogelijke misvatting is om allerlei leerlesjes aan te bieden)
 • doorgaande leerlijnen voorschool-kleuterperiode-groep 3

Resultaat

 • U heeft informatie over opbrengstgericht werken.
 • U beschikt over kennis over actuele doelen voor kleuters.
 • U kunt in uw eigen onderbouw OGW in grote lijnen vormgeven op basis van een kleutertypisch aanbod.
 • U kunt voor uw school een beredeneerd aanbod samenstellen.

Wat u nog meer moet weten…

 • Ter ondersteuning van de implementatie op schoolniveau kunnen aanvullende schoolbezoeken worden ingekocht (op offertebasis). Daarbij gaan we uit van minimaal twee bezoeken.
 • Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat (bij minimaal tachtig procent aanwezigheid en een voldoende beoordeling van de huiswerkopdrachten).
 • Deze cursus staat geregistreerd in het Lerarenregister. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio in het Lerarenregister. 

Aantal cursusbijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
28 SBU

Data schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit schooljaar niet ingepland voor het open aanbod. U kunt de training wel op offertebasis inkopen voor uw school of bestuur.

Tijd

13.30-16.30 uur

Plaats
Nieuwegein

Kosten

€ 675,- per deelnemer, inclusief het boekje Kleutersprongen en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Monique Jeurissen
m.jeurissen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599