sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Pedagogisch beleidsmedewerker kov (S7119)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Pedagogisch medewerkers met een hbo-opleiding
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over? 
Deze cursus is speciaal voor pedagogisch (beleids)medewerkers die met een hbo-achtergrond werkzaam zijn in de kinderopvang. Deze praktijkgerichte cursus heeft als thema's: observeren, ontwikkelingsgericht werken, coachingsvaardigheden en ouderbetrokkenheid. Als beoordelingscriterium werken we met een plan van aanpak. Hierin worden verwachtingen en persoonlijke leerdoelen beschreven, de uitwerking en reflectie hierop. Tevens staan de praktijkopdrachten hierin verzameld. In het onderdeel coaching gaan we aan de slag met interactievaardigheden en de rol van de pedagogisch beleidsmedewerker in gesprekken. In de vijfde bijeenkomst werken we aan ouderbetrokkenheid. Hier leggen we ook de link met de zorgstructuur in de instelling, externe contacten en overdracht. In de cursus werken we met ontwikkelingslijnen waarin de SLO-doelen volledig verwerkt zijn. Voor het inspectiekader kinderopvang is daarmee voldaan aan de voorwaarden.

Inhoud

 • introductie en oriëntatie op de cursus
 • observeren
 • resultaatgericht werken: werken met ontwikkelingsleerlijnen vanuit de domeinen
 • coachingsvaardigheden
 • optimaliseren van ouderbetrokkenheid
 • optimaliseren zorgstructuren

Resultaat

 • U heeft gericht leren observeren en u kunt daar op objectieve wijze verslag van doen.
 • U heeft de zorgstructuur bij u op locatie tegen het licht gehouden en heeft voorstellen tot verbetering gedaan.
 • Uw overdracht naar anderen is verbeterd.
 • U kent de principes van planmatig en resultaatgericht werken en kan die toepassen.
 • U kunt werken met ontwikkelingsleerlijnen vanuit de domeinen.
 • Uw coachingsvaardigheden zijn verdiept en verbeterd.
 • U weet hoe u de ouderbetrokkenheid bij u op locatie kunt verbeteren en heeft daar een plan voor.

Wat u verder nog moet weten...

 • Startkwalificatie: deze cursus is op post-hbo-niveau. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een relevant hbo-diploma hebben.
 • De cursus is goedgekeurd door Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) als branche-erkende scholing voor pedagogiek 0-13 jaar.

Aantal cursusbijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van zeven uur

Studiebelasting
65 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Maandag 2 maart, 23 maart, 20 april, 11 mei en 8 juni 2020

Tijd
09.30-16.30 uur

Plaats
CED-Groep, Rotterdam

Kosten
€ 1.449,- per deelnemer,inclusief lunch en cursusmap
U kunt op offertebasis bij de training persoonlijke consulten of coaching on the job inkopen.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Karin van der Meulen
k.vandermeulen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599