sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

HBO'er op de groep (S7120)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Pedagogisch medewerkers met een hbo-opleiding
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Deze cursus is speciaal voor pedagogisch medewerkers die met een hbo-achtergrond werkzaam zijn in de kinderopvang. Deze praktijkgerichte cursus heeft als thema's: observeren, ontwikkelingsgericht werken, coachingsvaardigheden en ouderbetrokkenheid. Als beoordelingscriterium werken we met een plan van aanpak. Hierin worden verwachtingen en persoonlijke leerdoelen beschreven, de uitwerking en reflectie hierop. Tevens staan de praktijkopdrachten hierin verzameld. In het onderdeel coaching wordt gewerkt met interactievaardigheden en de rol van de hbo'er en die van de mbo'er in gesprekken. In de vijfde bijeenkomst werken we aan ouderbetrokkenheid. Hier leggen we ook de link met de zorgstructuur in de instelling, externe contacten en overdracht. In de cursus werken we met ontwikkelingslijnen waarin de SLO-doelen volledig verwerkt zijn. Voor het inspectiekader kinderopvang is daarmee voldaan aan de voorwaarden.

Inhoud

 • introductie en oriëntatie op de cursus
 • observeren
 • opbrengstgericht werken: werken met ontwikkelingsleerlijnen vanuit de domeinen
 • coachingsvaardigheden
 • optimaliseren van ouderbetrokkenheid 
 • optimaliseren zorgstructuren

Resultaat

 • U heeft gericht leren observeren en u kunt daar op objectieve wijze verslag van doen.
 • U heeft de zorgstructuur bij u op locatie tegen het licht gehouden en heeft voorstellen tot verbetering gedaan.
 • Uw overdracht naar anderen is verbeterd.
 • U kent de principes van planmatig werken en kan die toepassen.
 • U kunt werken met ontwikkelingsleerlijnen vanuit de domeinen.
 • Uw coachingsvaardigheden zijn verdiept en verbeterd.
 • U weet hoe u de ouderbetrokkenheid bij u op locatie kunt verbeteren en heeft daar een plan voor.

Wat u verder nog moet weten...
De cursus is op post-hbo-niveau. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een relevant hbo-diploma hebben.

Aantal cursusbijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van zeven uur

Studiebelasting
55 SBU
 Inschrijfformulier
Data schooljaar 2018-2019
8 maart, 22 maart, 5 april, 17 mei, 14 juni 2019
​Telefonische intake: 12 februari 2019

Tijd
09.30-16.30 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 1.395,- per deelnemer, inclusief (telefonische) intake, lunch en cursusmap
U kunt bij de training los 2 persoonlijke consulten of coaching on the job inkopen. We maken hiervoor een aparte offerte.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 16.

Inlichtingen en cursusleiding
Karin van der Meulen
k.vandermeulen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599