sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Crisiscommunicatie kov (S7145)

Wees goed voorbereid op een crisis!

Voor wie is de cursus bedoeld?
Managers, bestuursleden, overige woordvoerders kov
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Het plotselinge verlies van een leidster, een ernstig incident in het verleden dat de organisatie blijft achtervolgen, cybercrime, een schietpartij rondom de instelling, mondige ouders die de pers opzoeken, een situatie die escaleert op de sociale media of een zedendelict. U heeft vast over situaties als deze gehoord of gelezen. Veel instellingen voor kinderopvang zijn niet of nauwelijks voorbereid op een crisis. Er is geen tijd voor, het heeft geen prioriteit en er is geen expertise in huis. Toch kan het ook uw instelling overkomen. En de media komen hier graag op af. We hebben niet meer alleen te maken met de reguliere media, maar ook met de sociale media waar iedereen ‘journalist’ kan zijn. Deze nieuwe werkelijkheid vraagt om een breder mediabewustzijn en een goede voorbereiding op het omgaan met (sociale) media en andere doelgroepen. En juist in een crisissituatie is snelle en adequate communicatie van groot belang. Deze cursus is daarom niet alleen voor schoolleiders en bestuursleden, maar ook alle andere medewerkers die in crisissituaties als woordvoerder moeten optreden. We oefenen met situaties en onderwerpen die u zelf aandraagt, zodat het zo realistisch en praktisch mogelijk is.

Inhoud

 • compacte theorie over crisiscommunicatie : o.a. samenstellen crisisteam, aanwijzen woordvoerder, verschillende soorten media, Questions & Answers
 • casussen
 • oefenen met een trainingsacteur: vaardigheden in woordvoering, het formuleren van de kernboodschap, framen van de boodschap, regie nemen en regie houden
 • uw persoonlijke presentatievaardigheden en non-verbale communicatie

Resultaat

 • U bent voorbereid voor het geval uw school te maken krijgt met een crisis.
 • U heeft meer inzicht in de communicatie omtrent crisissituaties.
 • U heeft inzicht in de do’s en don’s bij media-interviews.
 • U wordt u bewust van uw eigen actiepunten m.b.t. te woord staan van de pers.
 • U heeft inzicht in het belang van non-verbale communicatie en u weet waar u bij zelf op moet letten.
 • U heeft vaardigheden geleerd en geoefend m.b.t. woordvoering, regie nemen en houden en het vasthouden aan de boodschap.

Wat u verder nog moet weten…

 • Deze cursus wordt verzorgd door Elsbeth van Beek van Who-else.
 • Tijdens de training maken we gebruik van rollenspellen en een trainingsacteur.

Aantal cursusbijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van drie uur

Studiebelastingsuren
7 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit schooljaar niet meer ingepland in het open aanbod. U kunt de cursus wel op offertebasis inkopen voor uw organisatie.


Kosten
€ 695,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimaal aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Cursusbureau@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599