sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Samen vooruit kov (S7159)

Samenwerken met ouders van jonge kinderen in de vve

Voor wie is de cursus bedoeld?
(Beleids)medewerkers kinderopvang
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Zeker als het gaat om het jonge kind in de vve. Een visie en goed beleid op ouderbetrokkenheid, passend bij de organisatie en de ouderpopulatie is daarom belangrijk. Tijdens de training gaan we in op de mogelijkheden voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid op de eigen locatie. Het gaat om planmatig werken met ouders van jonge kinderen in de vve. Het bijbehorende boek Samen Vooruit geeft praktische ondersteuning bij de uitvoering van het beleid op ouderbetrokkenheid.

Inhoud

 • de zeven indicatoren van ouderbetrokkenheid
 • theoretische oriëntatie op ouderbetrokkenheid
 • visie ontwikkelen in drie stappen, signaleren en kiezen, samenstellen werkgroep, visie opstellen
 • 4D’s: data duiden doelen doen
 • vijf vormen van ouderbetrokkenheid
 • samenwerking met ouders vanuit het toezichtkader
 • planmatig werken aan ouderbetrokkenheid
 • creëren van een breed draagvlak
 • structuur bij het opzetten van een beleid
 • beoordelen van activiteitenaanbod
 • plan van aanpak
 • (slechtnieuws)gesprekken
 • implementatietrajecten

Resultaat

 • U heeft een duidelijk beeld hoe u ouderbetrokkenheid in de vve kunt vergroten.
 • U weet welke indicatoren van belang zijn bij het vergroten van de ouderbetrokkenheid in de vve.
 • U weet hoe u planmatig de 4D’s kunt werken om de ouderbetrokkenheid te vergroten.
 • U weet welk activiteitenaanbod geschikt is voor de ouders van uw locatie.
 • U heeft een plan van aanpak om de ouderbetrokkenheid bij u op locatie te vergroten geschreven.

Aantal bijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
14 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2018-2019

15 januari, 12 februari, 12 maart 2019

Tijd
09.30-12.30 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 525,- per deelnemer inclusief lesmap en het boek Samen vooruit; Samenwerken met ouders van jonge kinderen in de vve

Groepsgrootte 
Minimaal 8 maximaal 18

Inhoudelijk informatie en cursusleiding
Gladys Neede
g.neede@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599