sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Teach Like a Champion - Het jonge kind bao (S7206)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten onderbouw po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Deze cursus is geënt op Teach Like a Champion. In dit boek beschrijft Doug Lemov uiteenlopende technieken die leerkrachten in de klas kunnen inzetten. In deze basiscursus voor kleuterleerkrachten maakt u op een praktische manier kennis met enkele technieken die zijn toegespitst op het jonge kind. We gebruiken veel praktijkvoorbeelden, simulatieactiviteiten en reflectieopdrachten. Dit wordt ondersteund door voorbeelden uit de Nederlandse en Amerikaanse onderwijspraktijk. 

Inhoud
Deze basiscursus voor kleuterleerkrachten zoomt in op:  

 • basistechnieken ten aanzien van het hebben van hoge verwachtingen van leerlingen
 • basistechnieken waarmee u de leerlingen betrokken en geactiveerd houdt
 • basistechnieken waarmee u bouwt aan een sterke groepscultuur
 • relatie Teachtechnieken, lesmodellen en opbrengstgericht werken

Resultaat

 • U kent de achtergronden en opbouw van het boek Teach Like a Champion en de relatie naar het jonge kind.
 • U kent de vijf pijlers van de klascultuur.
 • U bent getraind in minimaal twaalf Teachtechnieken.
 • U kunt de technieken in de praktijk toepassen.
 • U bent in staat te reflecteren op uw eigen handelen.

Wat u verder nog moet weten…

 • Bij de opdrachten behoort het bestuderen van de literatuur. Tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt u het boek Teach Like a Champion – Het jonge kind.
 • Gedurende de cursus maakt u tweemaal video-opnamen van lessen waarin u Teachtechnieken gebruikt. Hiervoor is een toestemmingsverklaring van ouders nodig; de cursusleiding heeft hier voorbeelden van. 
 • Deelnemers die de Basiscursus Teach Like a Champion (S7202) hebben gevolgd, zijn ook welkom op deze cursus. Er is overlap, maar in deze cursus gaat het om een vorm die is aangepast aan kleutergroepen. Voor pedagogisch medewerkers die in groep 0 werken is er een aparte cursus.

Reacties eerdere cursisten
‘Leuke praktische cursus, ik merk direct het effect in de dagelijkse praktijk.’
‘Het uitwisselen van ervaringen heb ik als zeer waardevol ervaren.’


Aantal cursusbijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
28 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Woensdag 18 maart, 22 april, 20 mei en 10 juni 2020

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
Utrecht

Kosten
€ 745,- per deelnemer, inclusief de uitgave: Teach Like a Champion – Het jonge kind 2.0 en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie
Gusta Schreiner
g.schreiner@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599