sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Teach Like a Champion - Het jonge kind (S7206)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten onderbouw po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
De basiscursus Teach like a Champion – Het jonge kind is geïnspireerd op het eerder verschenen succesvolle boek van Doug Lemov. In zijn boek beschrijft hij technieken, oftewel vaardigheden, die iedere leerkracht kan inzetten om een topleerkracht te worden en het verschil te maken in zijn of haar klas. In deze basiscursus voor kleuterleerkrachten, maakt u kennis met enkele van deze praktische en concreet uitgewerkte technieken, specifiek toegespitst op het jonge kind. Op deze wijze kunt u uw vaardigheden verder uitdiepen en/of ontwikkelen. In de cursus wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, simulatieactiviteiten en reflectieopdrachten. Dit wordt ondersteund door voorbeelden uit de Nederlandse en Amerikaanse onderwijspraktijk. Er wordt ook een relatie gelegd met opbrengstgericht werken.

Cursusinhoud
In deze basiscursus worden de belangrijkste basistechnieken uit Teach Like a Champion – Het jonge kind behandeld. Deze technieken hebben te maken met het neerzetten van een sterke gedragscultuur, hoge verwachtingen hebben van leerlingen en het genereren van een grote mate van betrokkenheid van leerlingen. Aan bod komen: 

 • basistechnieken t.a.v. Hoge verwachtingen hebben van leerlingen: o.a. Weet niet geldt niet en De formulering telt
 • basistechnieken t.a.v. leerlingen betrokken en geactiveerd houden tijdens de lessen; o.a. Het Bliksemspel en Vraag en antwoord
 • basistechnieken t.a.v. het opbouwen van een sterke groepscultuur; o.a. Strakke overgangen en SARK
 • relatie teachtechnieken, lesmodellen en opbrengstgericht werken

Wat u verder nog moet weten…

 • Bij de opdrachten behoort het bestuderen van de literatuur. U krijgt tijdens de eerste bijeenkomst het boek Teach Like a Champion – Het jonge kind  2.0 uitgereikt.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende de cursus twee maal video-opnamen maken van lessen waarin zij gebruik maken van Teachtechnieken. Het is van belang dat hierbij gebruik gemaakt wordt van toestemmingverklaringen van ouders. Voorbeelden hiervan kunt u bij de cursusleiding vragen.
 • Deelnemers die de Basiscursus Teach Like a Champion (S7201) hebben gevolgd, zijn ook welkom op deze cursus. Er is overlap, maar het gaat nu om een voor de kleutergroepen aangepaste vorm.

Registerleraar
Deze cursus is met 28 RU opgenomen in registerleraar.nl
Inschrijfformulier
Data, plaatsen en tijden schooljaar 2017-2018
S7206A  Rotterdam: 14 september, 5 oktober, 2 november, 30 november 2017 van 18.30-21.30 uur
S7206B  Zwolle:  10 oktober, 14 november, 12 december 2017, 23 januari 2018 van 14.00-17.00 uur 
S7206C  Utrecht:  17 januari, 14 februari, 21 maart, 18 april 2018 van 14.00-17.00 uur
S7206F  Rotterdam: 28 maart, 25 april, 23 mei, 20 juni 2018 van 14.00-17.00 uur

Kosten
€ 675,- per deelnemer, inclusief de uitgave: Teach Like a Champion – Het jonge kind 2.0

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Mogelijke vervolgmodulen 
Basiscursus Teach Like a Champion, po
Teachcoördinator po

Inhoudelijke informatie
Gusta Schreiner
g.schreiner@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599