sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Het schrijven van een pedagogisch beleidsplan in een dag kov (S7359)

Voldoen aan de nieuwe eisen van de wet IKK

Voor wie is de cursus bedoeld?
Managers en staf kov
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
De invoering van de wet IKK betekent dat ieder kindcentrum het bestaande pedagogisch beleidsplan moet wijzigen om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van de wet. Wat zijn die nieuwe eisen en hoe zorgt u er nu voor dat uw bestaande pedagogisch beleidsplan IKK-proof wordt? In deze cursus gaat u met elkaar aan de slag om de wijzigingen direct te verwoorden in het nieuwe plan. Het is daarbij belangrijk dat wat op schrift staat ook in de praktijk wordt uitgevoerd cq zichtbaar is.

Inhoud

 • invulling van de aspecten van verantwoorde kinderopvang (de pedagogische doelen)
 • volgen en stimuleren van de ontwikkeling
 • doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang.
 • mentorschap.
 • indien van toepassing: de tijden waarop op grond van de ‘3-uursregeling’ wordt afgeweken van de BKR.

Resultaat

 • U heeft goed overzicht van welke wijzigingen verplicht zijn volgens de wet IKK mbt pedagogische beleidsplannen.
 • U kunt deze wijzigingen concretiseren en doorvoeren in uw eigen pedagogisch beleidsplan.
 • U heeft aan het einde van de dag uw eigen pedagogisch beleidsplan grotendeels herschreven.

Wat u verder nog moet weten…
Deze cursus is ‘hands on’. U dient dus uw eigen laptop mee te nemen met uw eigen bestaande pedagogisch beleidsplan.

Aantal cursusbijeenkomsten
Eén bijeenkomst van zes en een half uur

Studiebelasting
6,5 SBU
Inschrijfformulier
Datum schooljaar 2019-2020
Vrijdag 7 februari 2020

Tijd
09.30-16.00 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten 
€ 450,- per persoon, inclusief lunch

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 10, maximum is 18.

Cursusleiding en inhoudelijke informatie
Anja de Rooij
a.derooij@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599