sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Aan de slag met Doen Praten Bewegen en Rekenen digitaal kov (S8485)

Breng snel de ontwikkeling van jonge kinderen in kaart

Voor wie is de cursus bedoeld?
Pedagogisch medewerkers kov
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Pedagogisch medewerkers volgen en stimuleren met Doen, Praten, Bewegen & Rekenen de ontwikkeling van 0-4 jarigen. De observatielijsten en handelingssuggesties geven een goed beeld van de spraak/taal, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. De vragen in de observatielijsten gaan over concreet observeerbaar gedrag, hierdoor ontstaat een objectief beeld van het kind. Ook stagnatie of problemen in de ontwikkeling zijn vroegtijdig te signaleren. Vanuit de ingevulde vragenlijst worden handelingssuggesties geboden die de ontwikkeling van het kind extra stimuleren. Met de gedigitaliseerde versie van de lijsten is het invullen gemakkelijk en snel en de gegevens zijn eenvoudig overdraagbaar. Het biedt mogelijkheden voor uitwisseling met collega’s en geeft de mogelijkheid om de ontwikkeling van het kind nóg duidelijker in beeld te krijgen. Met deze compact cursus maakt u niet alleen kennis met de observatielijsten maar ook met het gebruik ervan in de praktijk.

Inhoud

 • introductie, kennismaking en verwachtingen
 • stimuleren en observeren ontwikkelingsgebieden
 • verkennen van de lijsten Zo doe ik, Zo praat ik, Zo beweeg ik en Zo reken ik
 • werken met de planningslijsten en andere handelingssuggesties
 • oefenen met het digitaal invullen van de lijsten
 • terugkoppeling naar de dagelijkse praktijk

Resultaat

 • U heeft u kennis over de ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen geactualiseerd.
 • U heeft geoefend met het observeren en herkennen van onderdelen van de ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen.
 • U heeft kennisgemaakt met de digitale lijsten Zo doe ik, Zo praat ik, Zo beweeg ik en Zo reken ik.
 • U heeft geoefend en bent praktisch aan de slag gegaan met in het invullen van uw observaties in de digitale lijsten DPBR.
 • U heeft een verbinding gelegd tussen het invullen van de observatielijsten en het uitvoeren van de handelingssuggesties in de praktijk van alle dag.

Wat u verder nog moet weten… 
U vindt meer informatie over het kindvolgsysteem Doen, Praten, Bewegen en Rekenen digitaal in onze webwinkel.

Aantal cursusbijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
9 SBU
Direct inschrijven
Data schooljaar 2019-2020
Woensdag 15 januari en 5 februari 2020

Tijd 
09.30-12.30 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 450,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 10, maximum is 18.

Cursusleiding en inhoudelijke informatie
Tanja Gerritsen
t.gerritsen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599