sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Kiekeboe (S8561)

Gekwalificeerd werken met baby’s

Voor wie is de cursus bedoeld?
Pedagogisch medewerkers kov
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Werken met baby’s is een apart vak, waar specifieke kennis en vaardigheden voor nodig zijn. In deze cursus van 4 middagen oefent u om baby’s en dreumesen uit te dagen tot spel. Uw kennis verdiept zich op grond van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. U maakt kennis met een zelfevaluatie-instrument waarmee u de kwaliteit van uzelf en het team kan borgen.

Kiekeboe is ontwikkeld voor het vve-concept Piramide maar is als zeer goed beoordeeld en compatible met andere pedagogische visies en vve-programma’s. Dus ook als u geen gebruik maakt van Piramide is deze cursus zeer waardevol als u met baby’s werkt.


Inhoud
Bijeenkomst 1:

 • pedagogisch handelen
 • opbrengstgerichte didactiek: opbouw van spelactiviteiten
 • materialen en ontwikkelingsgebieden
 • executieve functies
 • observatie
 • leesopdracht

Bijeenkomst 2:

 • verdieping ontwikkelingsgebieden: zintuigen, motoriek, cognitie en sociaal-emotioneel
 • praktijkopdrachten en leesopdrachten

Bijeenkomst 3:

 • speelleeromgeving en materialen
 • didactische opbouw van activiteiten
 • projectopbouw
 • spelbegeleiding
 • praktijkopdracht en leesopdracht

Bijeenkomst 4:

 • uitwerkingprojectopbouw
 • voorlezen
 • ouders en ouderactiviteiten
 • presentaties
 • afsluiting/certificering

 Resultaat

 • Uw kennis en vaardigheden zijn verdiept naar de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van het werken met baby’s.
 • U kunt spel van heel jonge kinderen op een resultaatgerichte manier begeleiden.
 • U heeft kennis gemaakt met voorbeelden van projectopbouw, die u zowel met het vve-concept Piramide, als bij andere programma’s en visies kunt inzetten. Bij beoordeling door FCB is de kwaliteit van deze cursus gewaardeerd als compatible met alle andere pedagogische visies.
 • U kunt de kwaliteit van uzelf en uw team monitoren met het zelfevaluatie-instrument PIVA.

Wat u verder nog moet weten…

 • De wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) stelt: alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken, moeten voor 2023 gecertificeerd zijn met een erkend geaccrediteerd certificaat. Na het volgen van deze cursus bent u gecertificeerd met een geaccrediteerde cursus, waarmee uw organisatie voldoet aan deze verplichting. Meer lezen over de wet IKK.
 • De cursus is inclusief geregistreerd certificaat.
 • Bij de cursus zijn de volgende boeken verplichte literatuur : Piramide-boek voor kinderdagverblijven en Suggesties bij Piramide projecten voor baby’s en dreumesen. Veel deelnemers hebben deze boeken al. Als u deze boeken nog niet tot uw beschikking heeft, kunt u ze voor aanvang van de cursus rechtstreeks bestellen bij www.piramidemethode.nl
 • Wellicht is de cursus Babyspecialist ook interessant voor u.

Aantal cursusbijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
38 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
S8516A Utrecht: donderdagen 12 december 2019, 23 januari, 5 maart, 9 april 2020

Tijd
13.30-16.30 uur

Kosten
€ 525,- per deelnemer, inclusief geregistreerd certificaat en cursusmaterialen, exclusief de verplichte boeken: Piramide-boek voor kinderdagverblijven (€ 83,75) en Suggesties bij Piramide projecten voor baby’s en dreumesen (€ 77,65 ) Als u deze boeken nog niet tot uw beschikking heeft, kunt u ze voor aanvang van de cursus rechtstreeks bestellen bij www.piramidemethode.nl.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 10, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Antonie Slijderinkt
a.slijderink@cedgroep.nl 

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599