sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Specialist Jonge kind (S8700)

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Leerkrachten po 
Direct inschrijven
Waar gaat de basiscursus over?
Wilt u zich ontwikkelen tot Specialist Jonge kind? U krijgt in deze cursus actuele informatie over vve-programma’s, ontwikkelingsvolgsystemen en opbrengstgericht werken met jonge kinderen. In de cursus komen allerlei praktische onderwerpen aan bod, zoals de optimale inrichting van het klaslokaal, werken met thema’s en het werken aan de vier ontwikkelingsdomeinen. Ook de implementatie en borging van vve en het inspectiekader komen aan de orde. 
Tijdens de cursus is er veel ruimte om te werken aan uw persoonlijke leerdoelen. De trainingsdagen hebben een interactief karakter, waarbij de eigen inbreng van de deelnemers voorop staat. Afwisselende werkvormen en ruimte voor discussie zorgen voor een coöperatieve sfeer. Bij alle onderwerpen zit een stukje literatuurstudie en het uitwerken van praktische opdrachten.

Inhoud

 • ontwikkelingslijnen taal, rekenen, motoriek en sociale competentie
 • werken met referentiekaders
 • sociaal spel en een rijke speelleeromgeving
 • taalontwikkeling, woordenschatonderwijs en gesprekstechnieken
 • klassenmanagement in de onderbouw
 • opbrengstgericht werken met jonge kinderen
 • inspectiekader van vve
 • vve-programma’s op een rijtje
 • kennis van de uitgangspunten en de leerlijn van de programma’s en methodes op uw eigen school 
 • observeren, analyseren en registreren - de belangrijkste ontwikkelingsvolgsystemen op een rijtje
 • werken met groepshandelingsplannen
 • verandermanagement en begeleidings- en coachingsvaardigheden
 • opstellen van een veranderplan voor de onderbouw van uw eigen school

Resultaat

 • U kent de componenten van effectief groepsmanagement, past deze effectief toe in uw eigen groep en kan ze verduidelijken aan collega’s.
 • U kent de nieuwste ontwikkelingen rondom de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. U past deze toe in uw lessen en kan ze verduidelijken aan collega’s.
 • U kent de doorgaande lijn van peuters t/m groep 3 volgens de normen van de inspectie. U volgt deze doorgaande lijn zelf en kan deze verduidelijken aan collega’s. 
 • U kunt de kennis over het brein van jonge kinderen toepassen bij het stimuleren van hun ontwikkeling.
 • U kunt opbrengstgericht werken met kleuters en de werkwijze verduidelijken aan collega’s.
 • Voor uw onderbouw heeft u een veranderplan geschreven op een of meer ontwikkelingsdomeinen. U kunt dit plan volgens het principe van opbrengstgericht werken in 4D (data – duiden - doelen - doen) in samenspraak met de onderbouwcoördinator en/of intern begeleider (onderbouw) implementeren in de school.

Wat u verder nog moet weten… 

 • De cursus is post-hbo: een afgeronde Pabo-opleiding is vereist.
 • Voorafgaand aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats. Hierin bespreken we uw schoolsituatie en persoonlijke leerdoelen. 
 • U krijgt een literatuurlijst met verplicht te lezen boeken die u zelf moet aanschaffen.
 • Na de bijeenkomsten ontvangt u een CED-nascholingscertificaat als u aan de volgende voorwaarden voldoet: minimaal tachtig procent aanwezigheid bij de bijeenkomsten, voldoende uitvoeren van de huiswerkopdrachten en een presentatie van uw eigen veranderplan voor de onderbouw.

Reacties eerdere cursisten
‘Deze cursus heeft mijn kennis over het jonge kind verrijkt. Ik heb hier echt heel veel profijt van!’

Aantal cursusbijeenkomsten
Acht bijeenkomsten van zeven uur

Studiebelasting
156 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Dinsdag 10 december 2019, 14 januari, 4 februari, 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 9 juni 2020

Tijd 
09.30-16.30 uur 

Plaats
Utrecht

Kosten
€  2.345,- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Saskia van den Akker
s.vandenakker@cedgroep

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599