sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Pedagogisch coach kinderopvang (S8710)

Coaching binnen vve-groepen

Voor wie is de cursus bedoeld?
Pedagogisch (beleids)medewerkers vve
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Vanaf 2019 moet elke kinderopvangorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst hebben. Als pedagogisch coach fungeert u als spil tussen het beleid en de uitvoering hiervan. U helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun coachingsbehoeften. U stelt zelf een coachingsplan op of helpt een ander met het opstellen daarvan, met als doel de medewerkers te laten groeien in hun vakbekwaamheid. Door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers draagt u bij aan de kwaliteitsverbetering van begeleiding aan kinderen.
Binnen de cursus wordt de theorie van coachingsvaardigheden steeds vertaald naar de praktijk van coaching binnen vve-groepen. Daarnaast is er voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkelingsvragen.


Inhoud

 • positionering, taken, verantwoordelijkheden en functie-eisen van de coach
 • formuleren de uitgangspunten van het eigen vve-programma
 • coachen vanuit de vve-uitgangspunten
 • formuleren persoonlijke leerdoelen en werken hieraan
 • coaching vaardigheden zoals luisteren, samenvatten en doorvragen in gesprekken
 • fasen in coaching gesprekken.
 • doelen SMART formuleren
 • gericht coachen vanuit de vve-uitgangspunten
 • werken met weerstand
 • werken met verschillende vormen van coaching

Resultaat

 • U heeft kennis van pedagogiek kinderopvang 0-13 jaar, waaronder de vier pedagogische doelen van Riksen Walraven en de pedagogische kaders kinderopvang.
 • U heeft kennis van de zes interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten en uitleggen, structuur en continuïteit, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties en heeft geoefend met de toepassing daarvan in de praktijk.
 • U heeft geactualiseerde kennis van verschillende pedagogische stromingen binnen de kinderopvang.
 • U bent in staat het pedagogisch beleidsplan te vertalen naar pedagogisch handelen.
 • U heeft kennis van observatietechnieken en bent vaardig in het registreren van observatiegegevens.

Wat u verder nog moet weten...

 • De cursus richt zich op ervaren en vve-gecertificeerde mbo+-medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Grote organisaties voor kinderopvang raden we aan om stafmedewerkers te trainen tot Pedagogisch coach.
 • Deze cursus ligt ter goedkeuring bij het FCB.

Reacties eerdere cursisten
‘Veel ruimte voor eigen inbreng.’
‘Fijn om feedback terug te zien bij een volgende sessie.’


Aantal cursusbijeenkomsten
Zes bijeenkomsten van zeven uur

Studiebelasting
56 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Maandag 13 januari, 10 februari, 9 maart, 6 april, 18 mei, 15 juni 2020
(nieuwe data)

Tijd
09.00-16.00 uur

Plaats
CED-Groep, Rotterdam
 
Kosten
 € 1.445,- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmap
 
Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.
 
Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Karin van der Meulen
k.vandermeulen@cedgroep.nl 

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599