sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Psychische problemen bij leerlingen, bao (S4100)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten bao
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Deze cursus laat zien hoe u bepaalde sociaal-emotionele problemen van leerlingen tijdig kunt signaleren. U leert aan welke verschijnselen u bepaalde psychische problemen kunt herkennen. Daarnaast worden per probleemcluster de aanpakmogelijkheden binnen de school besproken. Centraal staat de vraag: hoe kunt u inspelen op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen?

Cursusinhoud
In de cursus besteden we aandacht aan de signalering, de diagnostisering, en vooral ook de passende begeleiding in de klas. Het denken in arrangement en groepsplannen wordt hierbij niet losgelaten. In de cursus wordt gebruik gemaakt van video-opnames van praktijksituaties, waarin men collega-leerkrachten met de betreffende problemen ziet omgaan. Het doel van deze cursus is kennisvermeerdering, dus informatieoverdracht. Maar vanzelfsprekend is er ook ruimte voor discussie met collega's en uitwisselen van praktische ervaringen met bepaalde aanpakmethoden binnen de school. In de vier bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • ADHD en ADD
  • Autisme Spectrum Stoornissen
  • gedragsstoornissen (o.a. agressie)
  • angst (waaronder faalangst)

Wat u verder nog moet weten
Deze zomer worden aan deze cursus een aantal digitale onderdelen toegevoegd zodat de cursus meer een blended karakter zal krijgen.
De boekjes Gedrag is een vak en Gedrag is een signaal zijn bij de cursusprijs inbegrepen.
Er is een aparte cursus voor deelnemers uit het (v)s(b)o.

Registerleraar
Deze cursus is met 10 RU opgenomen in registerleraar.nl.
Inschrijfformulier
Data en plaatsen schooljaar 2018-2019
Informatie volgt nog.

Kosten
€ 595,- per deelnemer inclusief de boekjes Gedrag is een vak en Gedrag is een signaal.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Tamara Wally
t.wally@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599