sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Gesprekken met kinderen over onderwijsbehoeften, po (S5205)

Voor wie is de workshop bedoeld?
Leerkrachten en intern begeleiders po/so
Direct inschrijven
Waar gaat de workshop over?
Hoe u tegemoet wilt komen aan de onderwijsbehoeften van uw leerlingen, staat in uw groepsplan. Dat kinderen daar zélf heel waardevolle input voor kunnen leveren, is voor veel leerkrachten en ib’ers een eyeopener. Kinderen kunnen vertellen hoe ze aankijken tegen het werk dat ze doen, wat  ze daarin moeilijk vinden en hoe dat op te lossen is. Door het voeren van dit soort gesprekken betrekt u hen actief bij hun eigen ontwikkeling. De informatie die u van kinderen krijgt,  is voor u als leerkracht heel waardevol. Het helpt u om gedrag te begrijpen en een effectieve aanpak te bedenken. Door deze gesprekken voelen kinderen zich meer betrokken en verantwoordelijk

Inhoud

 • gespreksvaardigheden, waarmee u het kind uitdaagt om actief mee te denken
 • opbouw van het kindgesprek
 • organisatie van kindgesprekken in de klas
 • opbrengst van het kindgesprek – voor leerling en leerkracht

Resultaat

 • U kunt kindgesprekken voeren met behulp van de cyclus van handelingsgericht denken en werken.
 • U weet dat kindgesprekken een belangrijke bron zijn bij het in kaart brengen van onderwijsbehoeften.
 • U weet hoe u onderwijsbehoeften formuleert.
 • U kent de kenmerken van een goed gesprek tussen leerkracht en kind.
 • U heeft zicht op mogelijke onderwijsbehoeften van kinderen.
 • U weet hoe u de onderwijsbehoeften kunt koppelen aan een HGW-traject.
 • U kunt een gesprek voeren om een leerling te motiveren om nieuw gedrag te leren.

Aantal cursusbijeenkomsten
Eén bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
3 SBU
Inschrijfformulier
Datum schooljaar 2019-2020
Woensdag 8 januari 2020

Tijd
14.00 - 17.00 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 215,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Hester Oorbeek
h.oorbeek@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599