sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

In vertrouwde handen, po (S5260)

Basistraining voor beginnende interne contactpersonen machtsmisbruik

Voor wie is de training bedoeld?
Beginnende interne contactpersonen machtsmisbruik po
Direct inschrijven
Waar gaat de training over?
In deze cursus krijgt u een basistraining tot intern contactpersoon machtsmisbruik (icp) op scholen, ook wel bekend als interne vertrouwenspersoon. U krijgt zicht op de onderdelen van deze taak en de bijbehorende werkzaamheden. Tijdens alle bijeenkomsten is veel tijd ingeruimd voor het trainen van gesprekstechnieken en het bespreken van casussen. Na deze training kunt u gaan starten als intern contactpersoon machtsmisbruik.

Inhoud
Bijeenkomst 1

 • de taken van de intern contactpersoon (icp) en de relatie tot externe vertrouwenspersoon, directie, klachtencommissie en bevoegde gezag
 • de functie van externe vertrouwenspersoon (evp)
 • de klachtenregeling

Bijeenkomst 2

 • wat een kind nodig heeft om vertrouwen te hebben in de icp
 • omgaan met klachten
 • handelen in specifieke situaties
 • (signalen van) misbruik bij kinderen
 • (communicatie over) machtsmisbruik

Bijeenkomst 3

 • meld- en aangifteplicht 
 • oefenen met lastige gesprekken (bijvoorbeeld met ouders, leerlingen of collega’s)

Bijeenkomst 4

 • klachtenroutes 
 • sociale kaart
 • proactieve en preventieve werkzaamheden van de icp

Resultaat

 • U heeft kennis van de klachtenregeling.
 • Deelonderwerpen: kenmerken van seksuele intimidatie, negen stappen bij machtsmisbruik, de meld- en aangifteplicht, plek/rol van de interne en externe vertrouwenspersoon, plek/rol van de klachtencommissie, preventieve en proactieve maatregelen.
 • U kent de taken en eigenschappen van de interne vertrouwenspersoon en heeft een beeld van de vaardigheden en/of eigenschappen die u zelf nog verder moet ontwikkelen.
 • U weet hoe mensen vertrouwen in u krijgen.
 • U kunt verschillende standpunten afwegen en adequaat handelen in gevoelige situaties.
 • U kunt een oplossingsgericht gesprek voeren met kinderen en/of ouders.
 • U kunt inspelen op kinderen, ouders en/of leerkrachten die moeilijk over gevoelige onderwerpen praten.
 • U herkent signalen van machtsmisbruik.
 • U bent zich bewust van uw eigen handelen tijdens gesprekken.
 • U kunt overwogen beslissingen nemen met betrekking tot de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie.

Wat u verder nog moet weten...
Lees het artikel Behoedzaam manoevreren in netelige situaties over deze cursus in KlasseApart, mei 2016.

Reacties eerdere cursisten
‘Een goed opgebouwd programma, waarin alles stap voor stap helder werd.’
‘Door deze cursus weet ik wat ik kan en moet doen in mijn rol als icp’er.’


Aantal cursusbijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van drie uur

Lerarenregister
15 SBU
Inschrijfformulier
Data, plaatsen en tijden schooljaar 2018-2019
S5260A  Utrecht: 8 november, 22 november, 6 december 2018, 10 januari 2019
S5260B  Rotterdam: 15 november, 6 december 2018, 17 januari, 31 januari 2019
S5260C  Utrecht: ​19 maart, 9 april, 7 mei, 21 mei 2019.

Kosten
€ 525,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Tijd
14.00-17.00 uur

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Harry Kelderman
h.kelderman@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599