sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Cognitief talent in de klas; basiscursus po (S5500)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten en intern begeleiders po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Op iedere school zijn leerlingen die (veel) meer aankunnen dan het basisprogramma. Hoe herkent u deze leerlingen en hoe komt u tegemoet aan hun speciale onderwijsbehoeften? Een (hoog)begaafde leerling leert over het algemeen in veel kortere tijd hetzelfde als de gemiddelde leerling en heeft dus tijd over. Hoe blijft deze leerling uitgedaagd en betrokken? Met de behandelde onderwerpen krijgt u in één dag een beter beeld van de nodige randvoorwaarden om schoolbreed opbrengstgericht met uw getalenteerde leerlingen om te gaan. 

Inhoud

 • theoretisch kader
 • leerlingkenmerken
 • signaleren en diagnosticeren
 • sociaal emotionele ontwikkeling
 • profielen van begaafde leerlingen
 • onderpresteren
 • begeleiding
 • middelen en materialen voor meerbegaafde leerlingen: 

Resultaat

 • U kent de kenmerken van cognitief talentvolle leerlingen en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.
 • U weet hoe u deze leerlingen kunt signaleren.
 • U bent bekend met veel voorkomende onderwijsbehoeften van cognitief talentvolle leerlingen.
 • U heeft zicht op hoe u cognitief talentvolle leerlingen kunt begeleiden.
 • U bent bekend met het begrip onderpresteren, kunt onderpresterende leerlingen herkennen en weet hoe deze leerlingen weer kunt stimuleren op hun eigen niveau te gaan presteren.
 • U kunt stappen nemen om een visie te formuleren op dit gebied voor het schoolplan.

Wat u verder nog moet weten...
Er is ook een cursus Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (S5502) en een cursus Pientere peuters (S5504).

Reacties eerdere deelnemers
‘Veel bruikbare tips voor leerkrachten op het gebied van onderpresteren.’

Aantal bijeenkomsten
Eén bijeenkomst van zes uur

Studiebelasting
5 SBU
Inschrijfformulier
Plaats en datum schooljaar 2019-2020
S5500A  Rotterdam: woensdag 9 oktober 2019
S5500B  Rotterdam: woensdag 25 maart 2020

Tijd
09.00-15.00 uur

Kosten
€ 325,- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmateriaal

Groepsgrootte

Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Cursus- en conferentiebureau
cursusbureau@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599