sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Kindwijs academie: Nieuwsbegrip Omgaan met verschillen in de groep (T2190)

ALLEEN VOOR DEELNEMERS VAN DE KINDWIJS ACADEMIE!

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?
Leerkrachten die alle ins en outs van Nieuwsbegrip willen kennen.
 
Waar gaat de bijeenkomst over?
Nieuwsbegrip besteedt structurele aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën, essentiële elementen om een goede lezer te worden. Voor de gebruikers van Nieuwsbegrip zijn er diverse cursussen om de methode nog beter te implementeren op school. Allereerst is er de basiscursus voor beginners: Werken met Nieuwsbegrip in het basisonderwijs. De cursus Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep is voor gevorderden die reeds goed bekend zijn met de methode en bij voorkeur eerst de cursus Werken met Nieuwsbegrip hebben gevolgd.

Cursusinhoud
Nieuwsbegrip biedt de unieke mogelijkheid om met de hele groep tegelijkertijd met hetzelfde actuele onderwerp bezig te zijn, terwijl de leerlingen toch allemaal op hun eigen niveau werken. Tijdens deze cursusbijeenkomst van drie uur leert u hoe u op basis van toetsresultaten het juiste niveau aan een leerling toewijst. Vervolgens krijgt u handvatten voor werken met niveaugroepen in uw klas. Belangrijk hierbij is dat u uw instructie aanpast aan deze werkwijze (differentiëren). U leert hierbij de opzet met het fasemodel. Voordeel van deze manier van werken is dat alle leerlingen, ook de betere lezers, een niveau krijgen aangereikt dat bij hen past en hen uitdaagt.

Registerleraar
Deze cursus is met 3 RU opgenomen in registerleraar.nl
Inschrijfformulier
Datum schooljaar 2017-2018
1 november 2017

Tijd
13.30-16.30 uur

Plaats
Informatie volgt

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 10, maximum is 18

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Ernst Keijsers
e.keijsers@cedgroep.nl

Informatie over de inschrijvingen
cursusbureau@cedgroep.nl

registerleraar
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599