sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Leesspecialist po/so (S2111)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten po/so
Direct inschrijven 
Waar gaat de cursus over?
Tijdens deze intensieve en dynamische cursus krijgt u zicht op wat er nodig is om in de hele school het leesonderwijs te verbeteren. Het accent ligt daarbij op technisch lezen. U ontwikkelt kennis en vaardigheden op het gebied van voorbereidend, aanvankelijk en gevorderd lezen. U leert hoe in deze drie fases van het leesleerproces goed kan worden aangesloten bij de specifieke behoeften van zwakke, gemiddelde en talentvolle lezer. U rondt de cursus af met het schrijven en presenteren van een leesverbeterplan voor de hele school. Kennisoverdracht, praktijkoefeningen, demonstraties en coachingsgesprekken naar aanleiding van eigen video-opnames wisselen elkaar bij deze cursus af.

Inhoud

 • leerlijn technisch lezen
 • werken op drie niveaus: basis, verdiept en intensief arrangement
 • passend lesmodel
 • direct instructiemodel en leesinstructie
 • schrijven en uitvoeren van een leesverbeterprogramma
 • de leerlijn lezen binnen methoden
 • observeren en registreren
 • begeleidings- en gespreksvaardigheden
 • ernstige enkelvoudige leesproblemen
 • ernstige leesproblemen en comorbiditeit
 • intelligentie en leesproblemen
 • middelen en materialen bij leesproblemen
 • interpretatie Cito-scores op schoolniveau
 • groepsplannen en individuele behandelplannen

Resultaat

 • U heeft kennis van de leerlijn technisch lezen.
 • U heeft kennis van de leerlijn lezen binnen methoden.
 • U heeft vaardigheden om met leerlingen op drie niveaus te werken (basis, verdiept en intensief).
 • U heeft kennis van het Passend lesmodel, het Directe instructiemodel en de leesinstructie.
 • U heeft een leesverbeterplan geschreven en gepresenteerd.
 • U heeft kennis en vaardigheden op het terrein van observeren, registreren, toetsen en begeleidings- en gespreksvaardigheden.
 • U kent de aanpak voor ernstige enkelvoudige leesproblemen en ernstige leesproblemen en comorbiditeit.
 • U heeft kennis van intelligentie en leesproblemen en kunt relevante middelen en materialen inzetten.
 • U kunt groepsplannen en individuele handelingsplannen maken.
 • U heeft een leesverbeterplan geschreven voor de hele school.

Wat u verder nog moet weten…

 • De cursus is post-hbo; van de cursisten wordt verwacht dat zij een afgeronde pabo-opleiding hebben.
 • De cursus is voor leerkrachten die vanuit de verzamelde data willen werken aan beter technisch leesonderwijs in de hele school.
 • De cursus is niet gericht op remedial teachers.

Reacties eerdere cursisten
'Breed aanbod van onderwerpen binnen het lezen.’
‘Doel gehaald: Leesbeleidsplan geschreven!’


Aantal cursusbijeenkomsten
Negen bijeenkomsten van zes uur

Studiebelasting
200 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Dinsdag 10 september, 1 oktober, 5 november, 10 december 2019, 14 januari, 11 februari, 17 maart, 7 april, 12 mei 2020

Tijd
09.30-15.30 uur

Plaats
CED-Groep, Rotterdam

Kosten
€ 2.699,- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmap 

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Guyanne van der Horst
g.vanderhorst@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599