sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Leesspecialist po/so (S2111)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten po/so.
Direct inschrijven 
Waar gaat de cursus over?
Tijdens deze intensieve en dynamische cursus ligt het accent op technisch lezen. U krijgt zicht op wat er nodig is om in de hele school het leesonderwijs te verbeteren. U ontwikkelt enerzijds uw kennis en vaardigheden, gericht op het voorbereidend, aanvankelijk en gevorderd lezen; anderzijds koppelt u deze fases in het leesleerproces aan de specifieke behoeften van de zwakke, normale en talentvolle lezer. De cursus wordt afgerond met het schrijven en presenteren van een leesverbeterplan. Kennisoverdracht, praktijkoefeningen, demonstraties en coachingsgesprekken naar aanleiding van eigen video-opnames wisselen elkaar bij deze cursus af.

Cursusinhoud

 • leerlijn technisch lezen
 • werken op 3 niveaus: basis, verdiept en intensief arrangement
 • passend lesmodel
 • direct instructiemodel en leesinstructie
 • het schrijven van een leesverbeterprogramma
 • de leerlijn lezen binnen methoden
 • observeren en registreren
 • begeleidings- en gespreksvaardigheden
 • ernstige enkelvoudige leesproblemen
 • ernstige leesproblemen en comorbiditeit
 • intelligentie en leesproblemen
 • middelen en materialen bij leesproblemen
 • interpretatie Cito-scores op schoolniveau
 • groepsplannen en individuele behandelplannen
Wat u verder nog moet weten…
Deze cursus is niet bedoeld voor remedial teachers maar voor leerkrachten die vanuit de verzamelde data willen werken aan het verbeteren van het technisch leesonderwijs van de hele school

Registerleraar
Deze cursus is met 200 RU opgenomen in registerleraar.nl.
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2017-2018
25 september, 30 oktober, 27 november 2017,
8 januari, 5 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni 2018

Tijd
9.30-15.30 uur

Plaats
CED-Groep, Rotterdam

Kosten
€ 2.600,- per deelnemer, inclusief lunches

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 12

Inlichtingen
Anna Veenstra
a.veenstra@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599