sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Vervolgcursus Leesspecialist (S2112)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Oud cursisten van de Basiscursus Leesspecialist (S2111) 

Waar gaat de cursus over?
Tijdens deze vervolgcursus volgen we de uitvoering van de leesplannen uit de basiscursus. Hoe zijn de resultaten? Worden de doelstellingen uit je leesplan behaald? Daarnaast wordt verder ingegaan op diverse onderwerpen zoals ‘verder met leesproblemen en dyslexie’, ‘omgaan met ‘snelle’ leerlingen’ en ‘omgaan met ‘ik wil niet lezen’-leerlingen’ . Om het proces goed te kunnen ondersteunen, krijgt u meer informatie over veranderprocessen en het coachend begeleiden van collega’s. Iedere cursusdag bestaat uit afwisselende werkvormen waarin kennisoverdracht, nieuwste ontwikkelingen, praktijkervaringen, intervisie, oefening en boekpromotie elkaar afwisselen.
Direct inschrijven
Inhoud

 • begeleidings- en gespreksvaardigheden
 • veranderprocessen
 • omgaan met snelle leerlingen
 • omgaan met ‘ik wil niet lezen’- leerlingen
 • intervisie gericht op uitvoering van leesplan
 • vervolg leesproblemen en dyslexie

Daarnaast is er ruimte voor een onderwerp die uit de groep naar voren komt.
Lees meer over de onderwerpen die op de drie verschillende cursusdagen aan bod komen:

Resultaat

 • U beschikt over vaardigheden om uw collega’s te coachen
 • U kunt advies geven bij leerlingen die niet direct tot lezen komen of juist erg snel zijn.
 • U heeft zicht op veranderprocessen
 • U heeft uw leesplan uitgevoerd en het komende jaar uit het meerjarenplan verder uitgewerkt

Wat u verder nog moet weten…

 • De cursus is een vervolg op de Basiscursus Leesspecialist.
 • De cursus is voor leerkrachten die vanuit de verzamelde data willen werken aan beter technisch leesonderwijs in de hele school.
 • De cursus is niet gericht op remedial teachers.

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van zes uur

Inschrijfformulier
Data  schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit schooljaar niet meer ingepland in het open aanbod. U kunt de cursus op offertebasis wel inkopen voor uw bestuur of school,

Kosten
€ 975,- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmap 

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 12.

Inhoudelijke informatie
Guyanne van der Horst
g.vanderhorst@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599