sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Hoe verbeter ik mijn aanvankelijk technisch leesonderwijs? po (S2120)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten, intern begeleiders en bouwcoördinatoren van groep 3 po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over? 
Hoeveel leerlingen uit groep 3 bereiken bij u op school het AVI E3-niveau? Uw huidige methode voor aanvankelijk technisch lezen biedt een schat aan lessen en aanwijzingen die nuttig zijn om het leesonderwijs in groep 3 vorm te geven. Toch bereiken helaas te veel leerlingen aan het einde van groep 3 het AVI E3-niveau niet. Goede signalering, interventies en instructie in een verrijkende leesomgeving zijn van cruciaal belang voor een goede leesstart in groep 3.
In deze cursus krijgt u handvatten voor beter leesonderwijs in groep 3. U ontwikkelt kennis en praktische (instructie)vaardigheden waarmee u op de passende momenten in het jaar maximaal rendement uit uw methode haalt. We besteden specifiek aandacht aan risicolezers en betere lezers. Ook is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen met medecursisten.

Inhoud
De cursus bestaat uit een startbijeenkomst en vervolgens uit vier ondersteuningsbijeenkomsten die zijn gekoppeld aan de toetsmomenten. Aan bod komen:

 • leerlijn technisch lezen groep 3
 • vormgeven aan effectief leesonderwijs in groep 3
 • voorkomen van leesuitval
 • toepassen passend lesmodel
 • directe instructiemodel en leesinstructie
 • maken van een groepsplan
 • analyseren en interpreteren van toetsresultaten 
 • toetsen en Cito-scores AVI en DMT
 • succesvol gerichte leesinstructies
 • differentiatie
 • specifieke leesinterventies zwakke lezers
 • automatiseringsproces
 • signalen dyslexie
 • stappenplan aanvankelijk technisch lezen aan de hand van Protocol Leesproblemen en Dyslexie 
 • groepsinrichting en materialen
 • leesplezier, -klimaat en -omgeving

Resultaat

 • U weet wat het belang is van een goede leesstart.
 • U heeft kennisgemaakt met de voorschotbenadering.
 • U weet hoe u effectief leesonderwijs in groep 3 moet vormgeven.
 • U weet wat leerlingen op het gebied van aanvankelijk technisch lezen en spelling moeten beheersen aan het einde van groep 3.
 • U kent het Passend lesmodel en het Directe instructiemodel en kunt het toepassen in uw lessen.
 • U kunt groepsplannen opstellen, uitvoeren en evalueren.
 • U kunt, door het interpreteren van data, het leesniveau inschatten van leerlingen en middels differentiatie aansluiten op leerbehoeften van leerlingen. 
 • U kunt zo differentiëren dat het voor de leerlingen duidelijk is wat ze moeten doen. 
 • U weet hoe u leerlingen kunt motiveren.
 • U kent specifieke leesinterventies voor zwakke lezers. 
 • U weet welke stappen er ondernomen moeten worden om na te gaan of een leerling dyslectisch is.
 • U kunt zorgen voor een omgeving waarin leesplezier voorop staat.
 • U heeft een plan van aanpak voor aanvankelijk technisch lezen geschreven.

Wat u verder nog moet weten… 

 • De cursus is gerelateerd aan de inhoud van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3.
 • Het is van belang dat u zelf in groep 3 lesgeeft of bij het onderwijs in groep 3 betrokken bent als intern begeleider, bouwcoördinator of leesspecialist. 
 • Vermeld op het inschrijfformulier (in het veld ‘opmerkingen’) met welke methode voor aanvankelijk lezen u werkt.
 • Online-leeromgeving: naast de cursusbijeenkomsten gaat u ook werken in de online-leeromgeving van de CED-Groep. Deze leeromgeving geeft toegang tot cursusinhoud en toepassingsopdrachten. In de leeromgeving is ook laagdrempelige uitwisseling van de cursisten mogelijk.

Reacties eerdere cursisten
‘Deze cursus heeft zeker aan de doelstellingen en mijn verwachtingen voldaan!’
‘Goed inzetbaar in de groep, met praktische tips en adviezen.’
‘Bruikbare handvatten gekregen voor mijn leesonderwijs.’

Aantal cursusbijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
22 SBU
Inschrijfformulier 
Svp in het veld opmerkingen vermelden met welke methode voor aanvankelijk lezen u werkt.

Data, plaats en tijd schooljaar 2019-2020
S2120A Utrecht: woensdag 11 september, 13 november 2019, 5 februari, 15 april en 17 juni 2020
               Tijd: 13.45-16.45 uur
S2120B Den Bosch: woensdag 18 september, 27 november 2019, 12 februari, 22 april, 24 juni 2020
               Tijd: 14.00-17.00

Kosten
€ 915,- per deelnemer, inclusief online leeromgeving en cursusmap 

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 14.

Cursusleiding en inhoudelijke informatie

Margo van den Berg
m.vandenberg@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

Ik heb veel tips opgedaan in de cursus, en ik ga er zeker wat mee doen.

Reactie van een cursist

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599