sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Taalcoördinator mbo (S1108)

Voor wie is de cursus bedoeld
Docenten en taalcoördinatoren mbo

Waar gaat de cursus over?
Elke school wil de taalvaardigheid van haar studenten stimuleren. Het taalniveau mag immers geen belemmering vormen om de leerstof bij alle vakken te begrijpen en om daar adequaat over te communiceren. Een goed functionerend taalbeleidsplan is hierbij van wezenlijk belang. Het opstellen of actualiseren van een taalbeleidsplan is slechts een van de verantwoordelijkheden van de taalcoördinator. De taalcoördinator is ook verantwoordelijk voor het verbeteren van de didactische vaardigheden van alle docenten, het afnemen van taaltoetsen en het kiezen van (extra) methodes. Ook kan de taalcoördinator binnen de school fungeren als taalcoach. In deze basiscursus ontwikkelt u de kennis en vaardigheden die u als taalcoördinator nodig heeft.

Inhoud

 • factoren die het taal/leesonderwijs beïnvloeden (op school-, groeps- en studentniveau)
 • recente ontwikkelingen in het taal/leesonderwijs
 • taalgericht vakonderwijs
 • vormgeven taalbeleid
 • analyseren en duiden van taaldata verkregen uit landelijk genormeerde volgtoetsen
 • veranderingsprocessen
 • innovatie- en implementatieprocessen
 • coachen en begeleiden
 • een taalbeleidsplan voor uw eigen school

Resultaat

 • U heeft kennis en inzicht in factoren die het taal-/leesonderwijs beïnvloeden (op school-, groeps- en studentniveau). Hiermee kunt u bevorderen dat de leeresultaten verbeteren.
 • U kunt de taaldata van landelijk genormeerde volgtoetsen analyseren en duiden; hiermee kunt u het taalbeleid mede vormgeven.
 • U bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in het taal-/leesonderwijs en taalgericht vakonderwijs.
 • U heeft kennis van veranderingsprocessen.
 • U heeft vaardigheden ontwikkeld die van belang zijn in innovatie- en implementatieprocessen.
 • U heeft vaardigheden ontwikkeld om docenten te coachen en te begeleiden.
 • U heeft een taalbeleidsplan opgesteld voor uw eigen school.

Wat u verder nog moet weten…

 • Voorafgaand aan de opleiding is er een (telefonische) intake om uw eigen schoolsituatie en persoonlijke leerdoelen te bespreken.
 • De vijf bijeenkomsten hebben een interactief karakter: uw eigen inbreng staat voorop. Afwisselende werkvormen en ruimte voor discussie zorgen voor een coöperatieve sfeer.
 • U krijgt een lijst met verplicht te lezen literatuur die u zelf moet aanschaffen.
 • Het opstellen en invoeren van een taalbeleidsplan kan ook via een begeleidingstraject op school. U kunt hiervoor een offerte vragen. 

Reacties eerdere cursisten
‘De cursus geeft een duidelijk overzicht van de verschillende aspecten van taalbeleid.’

Aantal cursusbijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van drieënhalf uur

Studiebelasting
35 SBU

Data schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit schooljaar niet ingepland voor het open aanbod. U kunt de training wel op offertebasis inkopen voor uw school of bestuur.

Kosten
€ 1299,- per deelnemer, inclusief cursusmap en een eenvoudige maaltijd

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 7, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie 
Marijke Bakker
marijke.bakker@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599