sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Aan de slag met woordenschat mbo (S1507)

Welke woorden en met welke didactiek?

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten mbo

Waar gaat de cursus over?
Wat moet je precies doen als je iets moet ‘interpreteren’ en wat is ‘marginaal’? Wat betekent ‘afgezien van’? Veel studenten hebben ogenschijnlijk weinig problemen met woordenschat. Toch zijn vaak grote aantallen woorden bij studenten onbekend of ze kennen ze maar oppervlakkig. Dit levert problemen op bij tekstbegrip, maar ook bij het spreken en schrijven van studenten. Iets wat studenten niet alleen parten speelt bij het vak Nederlands, maar bij alle vakken. Deze cursus van twee dagdelen is bedoeld voor alle docenten in vo die werk willen maken van het verbeteren van de woordenschat van hun studenten.

Inhoud
Welke woorden hebben de studenten op de verschillende onderwijsniveaus nodig? Hoe brengt u in kaart hoe groot de woordenschat van de studenten is en hoe blijft u dat volgen? Wat zijn de relevante, actuele theorieën op het gebied van woordenschatdidactiek? Hoe leert u woorden aan? Wat zeggen recente inzichten over de ontwikkeling van het puberbrein over de aanpak van woordenschatonderwijs? En welke plaats kan woordenschatverwerving hebben in het opleidingsbeleid? Op deze vragen krijgt u in de training antwoord. U gaat naar huis met praktische handreikingen waarmee u op een zinvolle manier kunt werken aan de uitbreiding van woordenschat.

Wat u verder nog moet weten...
De cursus bevat zowel theoretische blokken als praktische werkvormen. Tussen de bijeenkomsten leest u relevante achtergrondliteratuur en voert u ten minste één werkvorm gericht op woordenschatontwikkeling uit in uw lessen.

Aantal bijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
10 SBU

Data schooljaar 2019-2020
Deze cursus is dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Kosten
€ 425,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Informatie
cursusbureau@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599