sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Krachtig schrijfonderwijs, mbo (S1653)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten Nederlands, mbo
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Schrijfvaardigheid kan veel meer zijn dan het geven van een schrijfopdracht en die vervolgens nakijken. Is uw schrijfonderwijs nog up-to-date? Welke kennis en vaardigheden heeft de student nodig? Hoe worden deze vaardigheden op de verschillende niveaus ingezet binnen de verschillende vakken? Hoe bereidt u de studenten beter voor op examens en op een vervolgstudie? In deze training leert u hoe u uw schrijfonderwijs bij het vak Nederlands kunt optimaliseren en u krijgt zicht op een vakoverstijgende aanpak ter verbetering van het schrijfonderwijs op uw school.

Cursusinhoud
Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten van ieder 3 uur.

  • bijeenkomst 1: inzicht in hoe studenten leren schrijven, procesgerichte schrijfdidactiek, enkele werkvormen bij fases in het schrijfproces, de referentieniveaus, evaluatie eigen schrijfonderwijs, evaluatie schrijfcurriculum, evaluatie van een schrijfopdracht.
  • bijeenkomst 2: genreanalyse maken van een vaktekst, werkvormen genredidactiek, modelen, werken met rubrics, rubric ontwikkelen bij een geanalyseerde vaktekst, de referentieniveaus schrijven, niveaus van schrijfontwikkeling.
  • bijeenkomst 3: studentproducten analyseren, de rol van (formatieve) feedback, de rol van rubrics bij feedback en het volgen van de ontwikkeling van studenten, het maken van een groepsplan, werkvormen koppelen aan verschillende fasen van het schrijfonderwijs, vakoverstijgend plan van aanpak maken.
  • bijeenkomst 4: zelfbeoordeling, peerfeedback als onderdeel van het schrijfproces, stimuleren van peerfeedback, voorbereiden peerfeedback in de eigen klas en vakoverstijgend werken.
  • bijeenkomst 5: presentaties huiswerkopdrachten.

Registerleraar
Deze cursus is met 58 RU opgenomen in registerleraar.nl.

Inschrijfformulier
Data schooljaar 2017-2018
22 januari, 5 februari, 5 maart, 19 maart, 9 april 2018

Tijd
16.30-19.30 uur

Plaats
Utrecht

Kosten
€ 895,- per deelnemer, inclusief cursusmap en eenvoudige maaltijd.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, het maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Marijke Bakker
marijke.bakker@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599