sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Begrijpend lezen met Vakbegrip in het mbo (S2172)

Toewerken naar 2F met motiverende vakteksten

Voor wie is de cursus bedoeld?
Vakdocenten mbo

Wat is Vakbegrip?
Begrijpend lezen wordt leuker als je dat doet met teksten uit je vakgebied. En begrijpend lezen wordt gemakkelijker als je weet wanneer je welke leesstrategieën op teksten kunt toepassen. Studenten in het mbo vinden dat moeilijk. Daarom is er Vakbegrip. Vakbegrip is ontwikkeld door de CED-Groep in opdracht van het Steunpunt Taal en Rekenen mbo. Vakbegrip bevat 32 vakgerichte leesteksten voor de sectoren techniek en handel & economie op de niveaus 1F, 1F/2F en 2F. Elke leestekst is voorzien van verwerkingsopdrachten begrijpend lezen en woordenschat. Lees meer over Vakbegrip

Waar gaat de cursus over?
Deze cursus is bedoeld voor docenten die studenten willen leren leesstrategieën toe te passen op vakteksten. Tevens kan deze cursus een waardevolle aanvulling vormen voor taalcoaches en taalcoördinatoren die hun inhoudelijke kennis en vaardigheden willen versterken.

Cursusinhoud
De cursus geeft in één bijeenkomst antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is Vakbegrip? Alle ins & outs.
  • Hoe onderwijst u leesstrategieën?
  • Hoe kunt u het Stappenplan lezen toepassen in andere vakken?

Wat u verder nog moet weten...
Deze cursus concentreert zich op begrijpend lezen. Wilt u zich daarnaast gericht verdiepen in de mogelijkheden van woordenschatuitbreiding, dan is de cursus Aan de slag met woordenschat misschien iets voor u.

Datum schooljaar 2018-2019
Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingepland voor het open aanbod en wordt alleen op offertebasis aan besturen en scholen aangeboden.

Tijd
Eén bijeenkomst van 3 uur

Kosten
€ 195,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Marijke Bakker
marijke.bakker@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599