sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Werken met Nieuwsbegrip in het mbo (S2186)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten mbo
 
Waar gaat de cursus over?
De cursus Werken met Nieuwsbegrip is bedoeld voor docenten die sinds kort met Nieuwsbegrip werken of daarmee gaan starten. Ook voor docenten die er al wat langer mee werken heeft deze cursus vele verassingen. Alle ins & outs van Nieuwsbegrip en goed onderwijs in begrijpend lezen in het mbo worden in vogelvlucht behandeld.

Cursusinhoud

  • goed begrijpend leesonderwijs: didactiek en werkvormen
  • aansluiting van Nieuwsbegrip op de referentieniveaus
  • Nieuwsbegrip Basis en Nieuwsbegrip XL: haal alles eruit wat erin zit
  • differentiëren met Nieuwsbegrip

Wat u verder nog moet weten...
Kijk voor teamtrainingen bij de Masterclasses Nieuwsbegrip.
Deze cursus wordt binnenkort te validering aan Lerarenregister aangeboden.

Data schooljaar 2018-2019
Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingepland in ons open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Tijd
Eén bijeenkomst van 3 uur.

Kosten
€ 195,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18

Inhoudelijke informatie
cursusbureau@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599