sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Aan de slag met Newswise in het mbo (S2306)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten Engels mbo
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Newswise is een programma begrijpend lezen voor het vak Engels waarbij gebruik wordt gemaakt van actuele onderwerpen die voor jongeren interessant zijn. Er is veel aandacht voor woordenschatuitbreiding. Newswise is gebaseerd op de succesvolle aanpak van Nieuwsbegrip, een programma dat op meer dan 6000 Nederlandse scholen wordt gebruikt bij het vak Nederlands. Newswise verschijnt elke twee weken en bevat een nieuwstekst plus opdrachten. De teksten zijn gebaseerd op authentieke bronnen en worden aangeboden op niveau A1, A2 en B1 van het Europees Referentiekader (ERK). De voertaal van Newswise is Engels. Newswise is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het (tweetalig) basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en speciaal onderwijs. Bij de teksten horen opdrachten die gericht zijn op het werken met vijf evidence-based leesstrategieën.De cursus Aan de slag met Newswise is bedoeld voor docenten die sinds kort met Newswise werken of daarmee gaan starten. Meer weten over Newswise of een proefabonnement nemen? www.newswise.nl

Cursusinhoud

  • goed onderwijs in begrijpend lezen: didactiek en werkvormen
  • aansluiting van Newswise op de referentieniveaus
  • Newswise: haal eruit wat erin zit
  • differentiëren met Newswise

Wat u verder nog moet weten...
De cursus Aan de slag met Newswise is er ook voor deelnemers uit het basisonderwijs (S2300) , het speciaal onderwijs (S2302) en het voortgezet onderwijs (S2304).
Deze cursus staat geregistreerd in het Lerarenregister. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio in het Lerarenregister.

Studiebelasting
3 SBU

Data, tijd en plaats schooljaar 2018-2019
Deze cursus wordt bij voldoende aanmeldingen ingepland.

Kosten
€ 195,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 25.

Inhoudelijke informatie
Mignon van Hasselt
mignon.vanhasselt@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599