sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Gedragsspecialist mbo (S4457)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten mbo
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Lesgeven aan jong volwassenen: leuk en lastig! Als de lastige kant de overhand krijgt, kan het helpen om meer te weten over gedrag en gedragsbeïnvloeding. Of om hulp te zoeken bij een gedragscoach op de opleiding. De cursus Gedragscoach biedt praktisch toepasbare kennis van mogelijke oorzaken van probleemgedrag, de gedragsleer en de motivatietheorie. Het analyseren van probleemgedrag van studenten en het vertalen van deze analyse in een aanpak die leidt tot positief gedrag, nemen een belangrijke plaats in. Na de Basiscursus is de gedragscoach in staat collega’s te adviseren en begeleiden bij een individuele en groepsgerichte aanpak. De cursus is in principe bestemd voor alle docenten.

Cursusinhoud

 • toegepaste gedragsleer en motivatieleer
 • psychopathologie en probleemgedrag
 • basisaanpak voor gedrag
 • observeren, registreren en analyseren: gedrag van studenten en docenten
 • werken vanuit onderwijsbehoeften: wat heeft deze student nodig om te leren?
 • brein en gedrag
 • vaardigheden van docenten (Teach Like a Champion)
 • gesprekstechnieken: gesprekken met studenten, collega’s en ouders
 • intervisie en begeleiden van collega’s

Doel van de cursus
De cursist…

 • heeft kennis van de meest voorkomende gedragsproblemen en leerstoornissen
 • kan deze kennis tijdens observaties gebruiken, de gedragsproblemen onderkennen en deze vertalen naar onderwijsbehoeften
 • kan gesprekken voeren met student en ouders over de aanpak die een student nodig heeft
 • ondersteunt docenten bij hun aanpak van de student of groep
 • kan andere docenten ondersteunen bij het realiseren van passend onderwijs in de klas

Wat u verder nog moet weten…
Bovenstaande cursusinhoud wordt behandeld in negen cursusdagen. Na elke cursusbijeenkomst zijn er huiswerkopdrachten, waarbij u het geleerde beproeft in uw eigen praktijk. Bij deze opdrachten hoort ook het bestuderen van literatuur. Daarnaast werkt u aan een casus vanuit uw eigen praktijk. Als eindwerkstuk maakt u een presentatie voor uw team waarin u vertelt wat u heeft geleerd, hoe u het geleerde in praktijk gaat brengen en wat men van u als (beginnend) gedragscoach kan verwachten. 
Deze cursus staat geregistreerd in het Lerarenregister. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio in het Lerarenregister.

Studiebelasting
130 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2018-2019
Informatie volgt

Tijd
14.30-17.30 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 795,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 12

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Albert de Bruijn
a.debruijn@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599