sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Omgaan met moeilijke klassen in het mbo (S4596)

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Docenten, studieloopbaanbegeleiders, teamleiders mbo

Waar gaat de cursus over?

Soms heeft u alles gedaan om een goede les te geven: de les is voorbereid, het doel is helder, de opdrachten zijn activerend en aansprekend, maar toch wil het niet lukken. Studenten letten niet op, zijn bezig met andere dingen en met elkaar en u moet ze maar al te vaak waarschuwen. Het enthousiasme voor het lesgeven zakt langzamerhand weg. Soms lijkt het erop of er klassen zijn die gewoon lastig zijn. Wat kunt u als docent doen om goed les te kunnen geven in een moeilijke klas?

Cursusinhoud
De cursus gaat in op verschillende processen die een rol spelen bij een moeilijke klas en hoe u daar als docent invloed op kunt uitoefenen. Tevens krijgt u handreikingen om het gedrag in beeld te brengen, te analyseren en aan te pakken.
Aan de orde komen onder meer:

  • Groepsvorming: hoe ontstaat een groep, welke fasen doorloopt een groep en welke rollen zijn er in een groep?
  • Pedagogisch handelen: op welke wijze kunt u uw pedagogisch handelen versterken, waardoor gaan studenten wel aan de slag en meewerken, wat is uw rol en invloed als docent daarop?
  • Klassenmanagement: op welke wijze kunt u voldoen aan de behoefte aan autonomie van de studenten, zonder de regie uit handen te geven? Hoe kunt u ervoor zorgen dat alles vlot verloopt zonder dat u alles zelf moet doen?
  • Interactie: hoe wordt u zich bewust van uw eigen interactie met studenten en het effect daarvan op de klas?

Doel van de cursus
De cursist leert...
de klas kritisch te observeren en de patronen die ten grondslag liggen aan het gedrag van de studenten in beeld te brengen.
op welke wijze hij of zij invloed kanuitoefenen op het gedrag in de klas – te weten door middel van klassenmanagement, pedagogisch handelen en interactie – en dit toe te passen.

Data schooljaar 2018-2019
Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Aantal bijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van 3,5 uur.

Kosten
€ 595,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 7, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie
Karin Snooijdijk
k.snooijdijk@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599