sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl mbo (S5264)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Startende vertrouwenspersonen mbo

​Registerleraar
Deze cursus is met ​33 RU ​opgenomen in registerleraar.nl
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?  
In het Modelklachtenregeling openbaar en bijzonder primair en voortgezet onderwijs 1998 staat in artikel 3 dat het bevoegd gezag over ten minste over één vertrouwenspersoon moet beschiken die functioneert als aanspreekpunt bij klachten. Met deze praktische basiscursus ‘Vertrouwenspersoon nieuwe stijl‘ wordt u toegerust om studenten, ouders of collega’s met klachten over de schoolsituatie, zorgvuldig te begeleiden. U krijgt informatie over de juridische kaders rondom klachtbehandeling, uw taken en uw plaats in de organisatie. Met actuele casuïstiek uit de onderwijspraktijk, oefent u de opvang en begeleiding van klagers en vergroot u tegelijkertijd uw communicatieve vaardigheden. Daarnaast leert u hoe u op basis van klachten komt tot beleidsadvisering in het kader van kwaliteitsverhoging en een veilig(er) schoolklimaat. De drie losse cursusdagen zijn verbonden door huiswerkopdrachten om de bestaande situatie rondom klachtbehandeling en zorg op uw eigen school in kaart te brengen. Daarnaast bespreekt u met de schoolleiding uw werkzaamheden als vertrouwenspersoon en uw plaats in de organisatie.

Cursusinhoud 
Dag 1:

 • wet- en regelgeving rondom klachten(behandeling) in het onderwijs (juridisch kader)
 • taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon en de plaats binnen de organisatie
 • praktijksituaties
 • klachtroutes
 • klachtregistratie
 • meld- en aangifteplicht
 • klachten over a-sociale media en dan?
 • praktijksituaties
Dag 2
 • professionele houding van de vertrouwenspersoon
 • communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken
 • praktijksituaties: oefenen in opvang en begeleiding van klagers (ouders/studenten en personeelsleden)
 • valkuilen in het vertrouwenswerk
 • inzicht in gedrag van klagers alsmede verweerders
Dag 3
 • toets
 • onderwijskundige klachten/passend onderwijs
 • praktijksituatie
 • organisatiebewustzijn
 • kwaliteitsverhoging/beleidsadvisering
 • praktijksituatie
 • preventie van klachten
 • presentatie
Resultaat 
Met deze opleiding beschikken cursisten over gedegen (juridische) kennis en praktische (communicatieve) vaardigheden om klagers zorgvuldig op te vangen en correct te begeleiden bij het aanhangig maken van hun klacht. Daarnaast zijn deelnemers in staat om met gerichte beleidsadvisering de schoolleiding/bestuurder te faciliteren om lering te trekken uit klachten.

Wat u verder nog moet weten...
 • Deze driedaagse daagse cursus wordt verzorgd door Anke Visser van Schoolveiligheid.
 • U krijgt naast een welgevulde cursusmap, het ‘’Zakboek voor vertrouwenspersonen onderwijs ‘ mee.
 • De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke eindtoets.
 • De cursus geeft recht op een certificaat waarmee u zich bij de LVV kunt aanmelden als gecertificeerd vertrouwenspersoon. Om in aanmerking te komen voor een certificaat is 100% aanwezigheid vereist, twee voltooide huiswerkopdrachten en een voldoende voor de eindtoets.
Keurmerk
Basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl vo van Schoolveiligheid heeft het keurmerk van de Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen www.lvvv.nl
Inschrijfformulier
Data en plaatsen schooljaar 2018-2019
S5264A  Hilversum:  27 september, 11 oktober, 1 november 2018
S5264B  Hilversum:  17 januari, 14 februari, 14 maart 2019

Tijd
09.00-17.00 uur

Kosten
€ 999- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmaterialen.

Groepsgrootte

Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers

Meer informatie
cursusbureau@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599