sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Resultaatgericht sturen voor opleidingsmanagers en teamleiders mbo (S7063)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Opleidingsmanagers en teamleiders mbo

Waar gaat de cursus over?
Als teamleider wilt u een effectief team dat goede resultaten haalt. In deze cursus krijgt u helder inzicht in uw rol als teamleider en leert u hoe u uw team kunt verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van opbrengsten, leerlijnen, toetsbeleid en differentiëren. U actualiseert/ verbetert het werkplan van het team en stelt een ontwikkelagenda op.

Inhoud 

 • schrijfwijzer voor een werkplan
 • analyse van resultaten uit diverse systemen 
 • formuleren van ontwikkelpunten voor het team voor het jaarplan
 • vormgeven van differentiatie: opstellen van BIT-arrangementen voor zwakke, gemiddelde en topstudenten
 • toetsbeleid: analyse en verbetermogelijkheden 
 • situationeel leidinggeven aan uw team, verdelen van taken, duiden van weerstand 
 • uw rol als teamleider in relatie tot de schoolleiding

Resultaat

 • U heeft de opbrengsten van uw team geanalyseerd en weet hoe u hierop kunt sturen.
 • U heeft een quick scan gemaakt van het toetsbeleid van uw team.
 • U heeft een voorbeeld van een BIT-onderwijsarrangement (Basis-, Intensief- en Toparrangement voor studenten). 
 • U weet hoe u de taken binnen uw team kunt verdelen en welke steun ervaren en minder ervaren teamleden nodig hebben.
 • U heeft gereflecteerd op uw rol binnen het team.
 • U weet beter hoe u kunt omgaan met weerstand en conflictsituaties in de sectie. 
 • U heeft het werkplan van uw team op onderdelen geactualiseerd en verbeterd.
 • U heeft een ontwikkelagenda gemaakt en vertaald in een jaarplanning.

Aantal bijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van drieënhalf uur

Data schooljaar 2018-2019
Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Kosten
€ 1.225,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Brigitte van Hilst
b.vanhilst@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599