sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Datacoach rekenen en taal mbo (S7070)

Een datacoach zorgt voor de toetskeuze, een toetskalender en het toepassen van toetsprocedures binnen de school.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten mbo

Waar gaat de cursus over? 
In deze cursus leiden wij u op tot datacoach binnen uw opleiding. Een datacoach voert verschillende taken uit. Hij of zij zorgt voor de toetskeuze, voor de toetskalender en voor het vaststellen en realiseren van zorgvuldige procedures rondom toetsing binnen de opleiding. Verder is een belangrijke taak van de datacoach om ervoor te zorgen dat alle relevante personen binnen de opleiding inzicht krijgen in de toetsresultaten en daar ook naar handelen. De datacoach is in staat collega’s te coachen in het ontwikkelen van aanvullende onderwijsarrangementen voor zwakke en excellent presterende studenten.

Cursusinhoud
In de cursus oefent u met het analyseren van toetsresultaten op basis van het Onderwijscontinuüm, een door de CED-Groep ontwikkeld model. Aan de hand van deze analyse ontwerpt u onderwijsarrangementen voor verschillende groepen studenten binnen de opleiding. Daarvoor verkent u de mogelijkheden van inzetbare materialen, methodieken en acties op beleidsniveau die het onderwijsniveau kunnen verhogen.
Ook gaan we in op andere werkzaamheden van de datacoach binnen de opleiding, zoals het voorbereiden van de toetsafname en de presentatie van toetsresultaten aan collega’s en studenten. Ten slotte komt de beleidskant aan bod. De datacoach bewaakt de acties die in gang worden gezet om de onderwijsprestaties te verhogen en zorgt, waar nodig, voor bijstelling van de ingezette acties. Speciaal aandachtspunt daarbij is de verankering van de procedures en maatregelen in het schoolbeleid.

Wat u verder nog moet weten...
Deze cursus wordt ter validering voorgelegd aan Lerarenregister.

Studiebelasting
16 SBU

Data schooljaar 2018-2019
Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door instellingen en besturen.

Kosten
€ 1.195,- per deelnemer, inclusief boekje Taal in 4D.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 6, maximum is 16

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Regine Bots
r.bots@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599