sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Differentiëren doe je zo, mbo (S7245)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten mbo
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
95 procent van de docenten in het mbo vindt differentiëren belangrijk. Maar velen worstelen ermee volgens de Inspectie van het Onderwijs. Elke student is uniek, maar dat betekent nog niet dat elke student een eigen lesprogramma nodig heeft. Hoe zorgt u er als docent voor dat u alle studenten bereikt, zonder dat u elke student afzonderlijk steeds weer uitleg moet geven? Hoe activeert u studenten en hoe houdt u rekening met verschillen? Hoe werkt u doelgericht(er)? Hoe helpt u studenten die niet verder kunnen met hun werk en op uw uitleg wachten op een effectieve manier verder? Deze cursus geeft u handvatten om te differentiëren en hogere opbrengsten te halen.

Inhoud
In deze cursus leert u hoe u voor uw studenten onderwijsarrangementen ontwikkelt. We onderscheiden:
• een basisarrangement voor de grote groep studenten
• een intensief arrangement voor de (zeer) zwakke studenten
• een talentarrangement voor de heel goede studenten
In elk arrangement beschrijft u de doelen, uw ondersteuning, de activerende werkvormen waarmee u zo veel mogelijk studenten bij de les betrekt en de manier waarop u de voortgang in kaart brengt. Waar mogelijk gebruikt u ict-middelen. Deze arrangementen zijn geschikt om de hele klas de minimumdoelen te laten halen en de talentvolle studenten uit te dagen. In de cursus maakt u een opzet voor een lesinstructie-model waarin u differentieert op tenminste twee niveaus. Ook het werken met drie niveaugroepen komt aan bod.

Resultaat

  • U kunt de beschikbare data van een klas analyseren en conclusies trekken ten aanzien van leerbehoeftes.
  • U kunt vanuit deze analyse ambitieuze en haalbare doelen stellen voor de studenten.
  • U kunt op basis van de gestelde doelen een gedifferentieerd onderwijsarrangement ontwerpen.
  • U kunt dit plan omzetten in een concreet lesprogramma.
  • U kunt op grond van harde en zachte data de resultaten evalueren en het programma zo nodig bijstellen, al dan niet voorzien van nieuwe leerdoelen.

Aantal cursusbijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
23 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Maandag 30 september, 28 oktober, 25 november en 16 december 2019 

Tijd
16.00-19.00 uur

Plaats
Utrecht

Kosten
€ 765,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal en een eenvoudige maaltijd

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 10, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Karin Snoodijk
k.snoodijk@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599