sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Workshop identiteitsfraude po/so (S7013)

Leer bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Voor wie is de workshop bedoeld?
Schoolleiders, bestuurders ict-coördinatoren, hrm- en kwaliteitsmedewerkers  po/so/swv

Waar gaat de workshop over?
Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het privacybeleid is daardoor een stuk strenger geworden. De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van privacygevoelige en vertrouwelijke informatie . Als organisaties de verplichtingen niet nakomen, zijn besturen daarvoor verantwoordelijk. Sterker nog: zij zijn zelfs hoofdelijk aansprakelijk. Alle reden om goed op de hoogte te zijn van de consequenties van de wet voor uw school of scholen! Tijdens de workshop maakt u kennis  met wat gewenst, veilig gedrag precies inhoudt en wat de gevaren zijn als er niet zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

 
Inhoud

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 • praktische voorbeelden van gewenst, veilig gedrag 
 • analyse casussen uit uw eigen onderwijspraktijk (met uw toestemming)
 • de digitale voetsporen van enkele cursisten (met toestemming) 
 • mogelijke identiteitsfraude met uw gegevens

Resultaat

 • U wordt zich ervan bewust hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van uzelf, kinderen, ouders en collega’s.
 • U weet wat u moet doen om te voldoen aan de eisen die de AVG stelt.
 • U weet wat de gevaren zijn als er niet zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Wat u verder nog moet weten…

 • Er is geen speciale voorbereiding noodzakelijk. We vragen u wel om uw mobiele telefoon mee te nemen.
 • Als vervolg op deze workshop is de e-learningmodule Bewustwording AVG (S7016) te volgen. Deze is geschikt voor alle medewerkers.
 • Wilt u dat alle scholen die onder uw bestuur vallen, AVG-proof worden? Wij kunnen hier op offertebasis maatwerk voor leveren. 
 • U kunt bij de CED-Groep een externe functionaris voor gegevensbescherming inhuren.

Aantal cursusbijeenkomsten
Eén bijeenkomst van anderhalf uur

Data schooljaar 2018-2019
De cursus wordt dit schooljaar niet aangeboden in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Kosten
€ 99,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimaal aantal deelnemers is 12, maximum is 25.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Marion van der Horst
m.vanderhorst@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599